Projekt 1 - ITMS: 26120130073Projekt 1 - ITMS: 26120130073
Názov projektu: GEOTECH
Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
V zastúpení: Výskumná agentúra
ITMS: 26120130073
Kód výzvy: OPV/2013-2.1/04-SORO
Stav: v realizácii


logo

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Základné informácie o projekte:
Prijímateľ: GEOTECH Bratislava s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Miesto realizácie projektu: NUTS III - Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Košický kraj
Trvanie projektu: marec 2014 – august 2015
Výška nenávratného finančného príspevku ESF:  90.698,98 EUR
Ciele projektu: Rozvoj ďalšieho vzdelávania v priemysle prostredníctvom nových vzdelávacích programov a zvyšovania jeho kvality
Hlavné aktivity projektu:
1. Školenia zamestnancov priemyslu v praxi
2. Tvorba inovovaných programov vzdelávania na základe pripomienok zamestnávateľov
Cieľové skupiny: Spoločnosti z predmetných druhov priemyslu.
Spolupráca a partnerstvá v rámci projektu: nie sú aplikované
dopytovo - orientovaný projekt

logo

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA REALIZOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU GEOTECH:

1. Dodanie kancelárskej techniky, prístrojov a zariadení pre projekt  GEOTECH
2. Dodanie meracej techniky, prístrojov a zariadení pre projekt  GEOTECH
3. Školiace miestnosti pre projekt GEOTECH
4. Školenia a odborní lektori pre projekt GEOTECH
5. Dodanie meracej techniky, prístrojov a zariadení pre projekt GEOTECH II.
6. Dodanie kancelárskej techniky, prístrojov a zariadení pre projekt GEOTECH [1] II.
7. Školiace miestnosti pre projekt GEOTECH II.

© Geotech Bratislava 2008