.
  PLANIMETRE - DIGITIZÉRY

 

Základné funkcie digitizérov / programy:
 • Výpočet plochy, dĺžky , polomeru
 • Súradnice X,Y
 • Vynášanie súradníc (polárny koordinátograf)
 • Uhol dvoch priamok
 • Stred oblúku
 • Uhlopriečky a kolmice
 • Afínna súradnicová transformácia na vyrovnanie skreslenia
 • Variabilné mierkové číslo
 • Kalkulačka
 Nové meračské funkcie:
 • Určenie objemu, povrchu a polohy ťažiska rotačného telesa
 • Výpočet kubatúr na základe merania vrstevníc
 • Radiálna vzdialenosť
X-PLAN 620F
X-PLAN 520F
X-PLAN 460F
X-PLAN 380F
X-PLAN 300F
   
X-PLAN 300F.C
X-PLAN 460F.C
X-PLAN 380F.C