Laserové skenery - Referencie

Články, použitie a ukážky...

 
 
Video
 

Skenovanie skalného mesta Petra v Jordánsku pomocou Leica ScanStation C10

Odkaz na video.
Video
 

Skenovanie Múru nárekov v Jeruzaleme pomocou Leica ScanStation C10

Odkaz na video.
Video
 

Skenovanie pyramíd v Egypte pomocou Leica ScanStation C10

Odkaz na video.
Video
 

TrueView z laserového skenovania siete potrubí

TrueView
Video
 

TrueView z laserového skenovania veterného mlyna

TrueView
Video
 

TrueView z laserového skenovania železničného tunela

TrueView
Video
 

TrueView z laserového skenovania jaskyne

TrueView
Video
 

Začíname skenovať – inštruktážne videá

Odkaz na video.
Video
 

Laserové skenovanie historického centra mesta Nitra

Odkaz na video.
Video
 

Dokumentácia historického objektu, Svätý Jur

Odkaz na video.
Video
 

Zameranie skutočného stavu lávky pre chodcov, Nitra

Odkaz na video.
Video
 

Zameranie skutočného stavu elektrickej rozvodne, Nitra

Odkaz na video.
PDF
 

Článok o využívaní skenera v Doprastav, a.s.

súbor vo formáte PDF
PDF
 

Článok o využívaní skenera v Doprastav, a.s

odkaz na stránku
skener
 

Laserový skener na zameriavanie priechodnosti železničných tunelov v ŽSR

JPG
PDF
 

Meranie priechodnosti železničných tunelov

súbor vo formáte PDF
PDF
 

Ukážka použitia skenera pri vizualizácii mostných pilierov v Považskej Bystrici

súbor vo formáte PDF
PDF
 

Ukážka použitia skenera pri modelovaní vodnej turbíny vo VD Gabčíkovo

súbor vo formáte PDF
PDF
 

Ukážka použitia skenera pri zisťovaní deformácií vrát plavebnej komory VD Gabčíkovo

súbor vo formáte PDF
PDF
 

Ukážka použitia skenera pri dokumentácii pamiatok – hradné bralo Devín

súbor vo formáte PDF
PDF
 

Ukážka použitia skenera pri dokumentácii pamiatok – kostol Nitra

súbor vo formáte PDF
PDF
 

Ukážka použitia skenera pri zameraní skutočného stavu– kostol Most pri Bratislave

súbor vo formáte PDF
PDF
 

Ukážka použitia skenera pri zameraní skutočného stavu– nemocnica Orlova

súbor vo formáte PDF
PDF
 

Ukážka použitia skenera pri zisťovaní kolízie naprojektovanej budovy s okolím – Bratislava

súbor vo formáte PDF
PDF
 

Ukážka použitia skenera pri výpočte kubatúr – Bratislave

súbor vo formáte PDF
PDF
 

Ukážka použitia skenera pri dokumentácií fasád

súbor vo formáte PDF
PDF
 

Ukážka použitia skenera pri tvorbe 3D modelu technológií

súbor vo formáte PDF
PDF
 

Ukážka použitia skenera pri mapovacích prácach – článok „The American Surveyor“

súbor vo formáte PDF
PDF
 

Ukážka použitia skenera pri mapovacích prácach – výsledný výkres

súbor vo formáte PDF
PDF
 

Ukážka použitia skenera pri zameraní škôd po hurikáne – článok

súbor vo formáte PDF
PDF
 

Ukážka použitia skenera pri zameraní škôd po hurikáne

video vo formáte MOV
PDF
 

Ukážka použitia skenera pri súdnom zameraní

odkaz na stránku
PDF
 

Článok o použití skenera pri vytváraní 3-D modelu sieti tunelov v anglickom meste Nottingham.

odkaz na stránku
Laserové skenery
Laserove skenery
© Geotech Bratislava 2008