Statívy k stavebným meracím prístrojom

Prehľad

 
Dnešný trend znižovania hmotnosti prístrojov vyžaduje použitie ťažšieho a robustnejšieho statívu. Ľahšie statívy sú vhodné len pre nivelačné prístroje. Statívy s teleskopickými hlavami sú vhodné pre rotačné laserové prístroje. Servis Geotechu ponúka aj príslušenstvo: súčiastky ku statívom - skrutky, nasadzovateľné elevátory, držiaky statívových nôh na betónovej podlahe a súčiastky ku všetkým typom statívov.

Hliníkové statívy k nivelačným prístrojom

 
Hliníkové statívy k nivelačným prístrojom
 

Hliníkové statívy k nivelačným prístrojom

726833 Leica CTP103, kovový statív s popruhmi. Aretácia skrutkami. Vhodný pre nivelačné prístroje, ľahšie teodolity a rotačné laserové prístroje doplnené elevátorom (21141).

767710 Leica CTP104, kovový statív s popruhmi. Expresná aretácia klapkami. Vhodný pre nivelačné prístroje, ľahšie teodolity a rotačné laserové prístroje doplnené elevátorom (21141).

767711 Leica CTP104D, kovový statív s okrúhlou hlavou. Expresná aretácia klapkami. Vhodný pre nivelačné prístroje, ľahšie teodolity a rotačné laserové prístroje doplnené elevátorom (21141).

21101 Kovový statív s popruhmi. Expresná aretácia klapkami. Vhodný pre nivelačné prístroje, ľahšie teodolity a rotačné laserové prístroje doplnené elevátorom (21141).


 
Drevené statívy k nivelačným prístrojom, k teodolitom a k totálnym staniciam
 

Drevené statívy k nivelačným prístrojom, k teodolitom a k totálnym staniciam

21104 Univerzálny drevený statív, určený pre ťažšie nivelačné prístroje, teodolity a rotačné laserové prístroje doplnené elevátorom (21141).

21105 Robustný drevený statív k teodolitom a totálnym staniciam. Veľká okrúhla hlava - priemer až 168 mm, uľahčuje centráciu. Expresná aretácia klapkami. 102 cm / 165 cm max., 7.3 kg.

 
Statívy s elevátormi k rotačným laserovým prístrojom
 

Statívy s elevátormi k rotačným laserovým prístrojom

21170 Ministatív s elevátorom k rotačným laserom. Nízka výška zvyšuje presnosť pri kladení nivelačných poterov. Minimálna efektívna výška je 0,69 m, max.efektívna výška je 1,45 m. Transportná výška 0,75 m, hmotnosť 3,5 kg. Elevátor so zdvihom 48 cm.
 
kovový statív
  768033 Leica CET103, kovový statív k rotačnému laseru, teleskopická hlava, minimálna pracovná výška 84cm, maximálna až 246cm, hmotnosť 4 kg. Elevátor má mm stupnicu. Statív má gumenú ochranu nôh proti pošmyknutiu.

21100 Statív kovový k rotačnému laseru, teleskopická hlava, efektívna výška 65cm až 200cm
 
Obrí statív
  21110 Obrí statív Robustný obrí statív na špeciálne aplikácie k rotačným laserom a systémom na riadenie stavebných strojov (grédery, buldozéry). Max.efektívna výška je 3,02 m. Transportná výška 1,82 m, hmotnosť 8,8 kg. Dvojitý elevátor až do výšky 60 cm. Priečne stabilizátory na zvýšenie stability pri otrasoch a veternom počasí.
 
Elevátor a statívová tyč
 

Elevátor a statívová tyč

21141 Elevátor. Nasadzuje sa na každý bežný statív, ktorý sa takto stáva vhodným pre rotačné lasery. Elevačná kľuka umožňuje nastavenie nivelety s presnosťou 1 mm.
 
Statívová tyč
  761762 Statívová tyč je rozpínacia tyč Leica CLR 290, ktorá umožňuje umiestniť prístroj medzi podlahu a strop. Dĺžka 2,9m, nosnosť 45kg. Vyvinuté najmä pre krížový laser Leica LINO L2.
 
Statívy k stavebným meracím prístrojom
Statívy k stavebným meracím prístrojom

Každý prístroj je určený na špeciálnu aplikáciu podľa požiadaviek stavby. Venujte pozornosť správnemu výberu statívu. Statív musí byť dostatočne stabilný, aby nebola ohrozená presnosť a funkčnosť prístroja.

© Geotech Bratislava 2008