Leica Geo Office

Vaša predstava: jeden integrovaný pracovný softvér

 
Leica Geo Office  

S Leica Geo Office využívate najvýkonnejšie nástroje integrované v jednom spoločnom softvéri na urýchlenie vašej práce dnes aj nabudúce.

 

Jeden kancelársky softvér pre všetky vaše prístroje

Jednoducho importujte a kombinujte dáta zo všetkých vašich prístrojov až po výpočet konečných výsledkov. Spravujte a kombinujte vaše dáta v Leica Geo Office s istotou, že získate najlepšie výsledky.

 
Leica Geo Office  
 • Podpora GNSS prístrojov

 
Leica Geo Office  
 • Podpora TPS prístrojov

 
Leica Geo Office  
 • Podpora nivelačných prístrojov

 
 

Najlepšie možnosti spracovania v odbore

Roky skúseností v meraní v teréne a GNSS spracovaní dát maju za následok svetovo najvýkonnejšie nastroje na spracovanie

 
Leica Geo Office  
 • GNSS spracovanie dát s využitím techník SmartCheck

 
Leica Geo Office  
 • TPS spracovanie dát – od jednoduchých úprav stanovísk až po komplexné polygóny

 
Leica Geo Office  
 • Spracovanie nivelačných ťahov

 
Leica Geo Office  
 • Kombinované (TPS a GNSS) vyrovnanie sietí

 
Leica Geo Office  
 • COGO výpočty

 
Leica Geo Office  
 • Transformácie súradníc

 
Leica Geo Office  
 • Výpočet kubatúr

 
 

Všetky komponenty integrované v jednom softvéri

Leica Geo Office vám umožňuje správu projektu integrovanou cestou. Nie je potrebné presúvať dáta medzi rôznymi modulmi.

 
Leica Geo Office  
 • Použite GNSS spracovanie na automatickú aktualizáciu stanovísk SmartStation

 
Leica Geo Office  
 • Kombinujte GNSS a terestriálne dáta s integrovanou metódou najmenších štvorcov

 
Leica Geo Office  
 • Profitujte z vypočtov kubatúr, ktoré sú aktualizované pri každej zmene súradníc

 
Informácie o produkte
Stiahnite si...
© Geotech Bratislava 2008