Leica Pegasus:Two

Digitalizujte svet bez zastavenia

 
 
 
Leica Pegasus:Two
 

Systém Leica Pegasus:Two je kompletné mobilné mapovacie riešenie pre zameranie polohy objektov od Leica Geosystems. Hardvérová platforma pozostáva z viacerých kamier, laserového skenera, GNSS senzora a vstupov pre dodatočné senzory. Jednoduchá inštalácia, pripevnenie na akékoľvek vozidlo bez špeciálnych úprav, neobmedzený zber dát či jednoduché rozloženie celého systému.

Mobilné mapovanie vs. tradičné metódy s presnosťou 10 mm:

Na nič sa nezabudne

Systém Leica Pegasus:Two vyhotovuje súčasne v jednom okamihu kalibrované snímky a naskenované mračná bodov prostredia naokolo. Snímkovanie so zorným poľom 360° a laserový skener zaručujú, že už nezabudnete na žiadny objekt a nebudete sa musieť vracať späť do terénu zamerať ho. Leica Pegasus:Two poskytuje voliteľnú zadnú kameru, ktorá umožní rozšíriť jeho uplatnenie napr. pre analýzu kvality asfaltovacích prác. Zozbierajte dáta raz, predajte ich dvakrát.

Dostupné modely:

 

3D HDS Leica ScanStation P20

- rýchlosť rotácie 100 Hz
- profil každých 10 cm pri rýchlosti 40 km/h
- skener použiteľný aj na bežné skenovanie
Pegasus:Two
 
 

2D HDS Profiler 9012

- rýchlosť rotácie 200 Hz
- profil každých 5 cm pri rýchlosti 40 km/h
- jednoúčelový skener
Pegasus:Two
 

Kompletne a jednoducho

Systém Leica Pegasus:Two je kompletný systém so štandardizovaným pracovným postupom zberu dát a ich spracovania. Softvér umožňuje vkladanie dát do vrstiev pre ďalšie GIS aplikácie. Svetelný senzor zaručuje operátorovi, že všetky snímky budú použiteľné pri neskoršom spracovaní.

Hlavné výhody:

- plne kalibrované snímky a mračná bodov,
- 7 kamier zachytávajúcich obraz v celom zornom poli (360°) pre modelovanie zastavaných oblastí,
- jednoduché extrahovanie vzhľadu a líniových prvkov zo snímok a mračien bodov,
- systém je možné pripevniť na ľubovoľné vozidlo bez potreby jeho dodatočných úprav,
- laserový skener je možné používať samostatne, pričom kalibráciu si vie užívateľ vykonať aj sám,
- využitie skvelých funkcií v PC softvéri Esri® ArcGIS,
- vylepšené snímkovanie vďaka svetelnému senzoru,
- možnosť pripojiť ďalšie externé senzory, externá časová stopa pre dodatočné senzory,
- ekonomické dáta – dokonalá vyváženosť kvality a kvantity dát, negeneruje zbytočne veľké objemy dát.

Leica Pegasus:Two

Informácie o produkte
Stiahnite si...
Súvisiace produkty
Stiahnite si...
Leica Pegasus:Backpack
Stiahnite si...
Pozrite si video
Stiahnite si...
Leica Pegasus:Two
Pegasus:TwoKompletná zostava Leica Pegasus:Two

Pegasus:TwoRiadiaci softvér pre mapovanie

Pegasus:TwoPegasus:Stream pre vyhľadanie podzemných vedení

© Geotech Bratislava 2008