banner

FOTO súťaž „Geodeti v @akcii 2019“

 

Ako sa zúčastniť:

  • Pošlite fotografiu na email fb@geotech.sk.
  •  Spolu s fotografiou uveďte:

1. svoje meno a kontaktné údaje (ak nie ste autorom fotografie, uveďte aj meno autora),
2. miesto kde vznikla fotografia, ktorý prístroj od Leica Geosystems je na fotografii,
3. krátky popis projektu/okolností za ktorých fotografia vznikla
4. kategóriu (Študent/Škola alebo Firma) do ktorej má byť fotografia zaradená, pričom je potrebné uviesť aj názov organizácie (školy, firmy alebo či ste študent) za ktorú súťažíte.

  • Na fotografii musí byť zachytený aspoň jeden produkt od výrobcu Leica Geosystems alebo celé originálne logo Leica Geosystems,  prípadne logo GEOTECH Bratislava.

Ako funguje súťaž:

  • Fotografie spolu s popisom budú uverejnené na stránke www.facebook.com/geotech.sk v albume „Foto súťaž - Geodeti v akcii 2019“najneskôr nasledujúci pracovný deň po obdržaní emailu na fb@geotech.sk.
  • Návštevníci tejto stránky následne môžu podporiť fotografiu, ktorá sa im páči (chcú aby vyhrala), stlačením tlačidla „Páči sa mi to“ („Like“) pod fotografiou.
  • Fotografia, ktorá bude mať na konci časového limitu uvedeného v odseku „Trvanie súťaže“ najväčší počet „Páči sa mi to“ („Like“) sa stáva výhercom 1.miesta. Odmenená bude aj fotografia, ktorá sa umiestni na 2.mieste. Odmeny budú udelené pre každú kategóriu zvlášť.  Do celkového počtu hlasov budú zarátané aj vyjadrenia „Zdieľam“, „Super“, „Haha“ a „Žasnem“, ktoré tlačidlo „Páči sa mi to“ ponúka.  Výber najlepších fotografií bude uverejnený v časopise AKTUÁL.
  • Výhercovia budú po uplynutí časového limitu zverejnení na www.facebook.com/geotech.sk a kontaktovaní elektronickou poštou.
  • V prípade zistenia použitia podvodných metód, nástrojov alebo softvérových programov, ktoré umožňujú  generovanie  stlačenia tlačidla „Páči sa mi to“ („Like“),  vytvárania falošných facebook profilov za týmto účelom  alebo použitia inej podvodnej metódy na získavanie vyššieho počtu stlačení tlačidla „Páči sa mi to“ („Like“)  si organizátor vyhradzuje právo súťažiaceho u ktorého sa zistí takéto konanie, vylúčiť zo súťaže. Takto vylúčený súťažiaci stráca nárok na výhru.
  • ODPORÚČANIE :) – čím netradičnejšia/exotickejšia fotografia alebo jej popis, tým viac ľudí osloví a teda väčšia šanca vyhrať.

Trvanie súťaže :
Súťaž trvá do 4.októbra 2019, 12:00. Po tomto termíne môžete stále posielať svoje fotografie. Nebudú už zaradené do súťaže, ale môžu byť zaradené do výberu v časopise AKTUÁL.

Výhra:
Kategória Študent/Škola
1.miesto: 1ks kovový statív pre prístroje Leica + 10ks fóliových odrazových terčov 4cmx4cm (dostupných na sklade)
2.miesto: 1ks 20m pásmo (dostupné na sklade)
Kategória Firma
1.miesto  1ks drevený statív pre prístroje Leica (dostupných na sklade v predajni)
2.miesto: 6ks značkovacích sprejov podľa vlastného výberu (dostupných na sklade v predajni)

Parametre fotografie:
Všetky fotky musia byť originálne, bez retuše alebo dodatočného pridávania objektov. Farebnosť fotografie môže byť upravená pridaním farebného filtra alebo efektu.

 

Práva:
Zaslaním fotografie do súťaže, potvrdzujete, že fotografia je vaše originálne dielo (vytvorená vami a nepoužitá na komerčné účely), že vlastníte všetky práva na fotografiu alebo autor vyjadril súhlas s jej nakladaním, neporušujete duševné vlastníctvo tretej strany, neporušujete zákony SR a nie je porušená zmluva medzi vami a vaším zamestnávateľom.
Všetky autorské práva zostávajú autorovi, ale zaslaním fotografie poskytuje firme GEOTECH Bratislava neobmedzené práva na používanie fotografie, vrátané retušovania.

Ďalšie všeobecné pravidlá:
Foto súťaž - Geodeti v akcii 2019 je organizovaná spoločnosťou GEOTECH Bratislava s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava. Súťažiaci musia mať najmenej 18 rokov. Zamestnanci firmy GEOTECH Bratislava sa nesmú zúčastniť súťaže. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná a riadená spoločnosťou Facebook, nemá s ňou žiaden vzťah a účastníci súťaže nemajú žiadne záväzky voči spoločnosti Facebook.
Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.
Spoločnosť GEOTECH Bratislava ako usporiadateľ súťaže, si vyhradzuje právo nezaradiť/vylúčiť zo súťaže fotografie, ktoré porušujú všeobecné mravné a etické hodnoty, uvedené pravidlá súťaže  alebo môžu porušiť dobré meno firmy GEOTECH Bratislava a firmy Leica Geosystems. Zaslaním fotografie do súťaže účastník súhlasí s hore spomenutými podmienkami a pravidlami a udeľuje súhlas organizátorovi so spracovaním jeho osobných údajov na účely organizovania súťaže, vrátané ich zverejnenia pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných údajov.

Všetkým zúčastneným vopred ďakujeme a prajeme veľa šťastia.

Tím GEOTECH Bratislava s.r.o.

© Geotech Bratislava 2008