Certifikáty a ISO

Geotech získal certifikáty od slovenských certifikačných orgánov, ako aj od zahraničných obchodných partnerov. Uvádzame najdôležitejšie certifikáty:

 
 
certifikát
 

GEOTECH certifikát ISO 9001:2016

GEOTECH zaviedol v r.1999 systém riadenia kvality ISO 9001. Systém je pravidelne udržiavaný. Posledný audit bol vykonananý v r.2023 a je platný do r.2026.
 
certifikát
  

Leica servisný certifikát – autorizácia výrobcu na servisné vybavenie a servisné postupy

Na základe úspešne absolvovaných auditov Leica Geosystems AG (posledný v roku 2023) je servis GEOTECHU Bratislava zaradený medzi svetové servisné strediská Leica Geosystems AG.
 
certifikát  

Leica servisné certifikáty – odborné školenie na predávané prístroje

Základnou podmienkou na vykonávanie autorizovaného servisu je absolvovanie servisných školení na každý rad prístrojov. Servisný personál je vyškolený na všetky prístroje predávané v SR. Tu je vzor servisného certifikátu.
 
certifikát  

Leica certifikáty o zaškolení na predaj

Základnou podmienkou na začatie predaja nového prístroja je absolvovanie kurzu o prevádzke a podpore a následné získanie Certifikátu. Tu sú príklady certifikátov:

Certifikát Systém 1200
Certifikát FlexLine
Certifikát GPS900
Certifikát HDS
Certifikát MA


Ďalšie certifikáty o zaškolení poskytneme na vyžiadanie.


 
certifikát  

Amberg certifikát o zaškolení na predaj

 

© Geotech Bratislava 2008