ProjektyProjekt 1 - Geotech

Projekt 1 - ITMS: 26120130073
Názov projektu: GEOTECH
Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
V zastúpení: Výskumná agentúra
ITMS: 26120130073
Kód výzvy: OPV/2013-2.1/04-SORO
Stav: v realizácii

 

Projekt 2 - Rozšírenie siete referenčných staníc pre SmartNet

Názov projektu: Rozšírenie siete referenčných staníc pre SmartNet
Operačný program: 313000 – Operačný program Výskum a inovácie
Kód výzvy: OPVal-MH/DP/2016/1.2.2-02
Kód žiadosti o NFP: NFP313010C576

 

© Geotech Bratislava 2008