.......
  SLUŽBY  -  Servis  geodetických  prístrojov,  cenník  služieb
   Autorizované servisné pracovisko Leica Geosystems AG, Švajčiarsko Hotline   0903 445 673  

Predmetom činnosti GEOTECHU Bratislava je i servis geodetických prístrojov. Personál servisného strediska bol vyškolený firmou Carl Zeiss (v r.1992 - 1993) a firmou Leica Gesystems AG (od r. 1994  - 2002). Servis je vybavený kvalitnou testovacou technikou a je schopný opravovať optické prístroje rôznych značiek ako sú: Leica, Zeiss, Topcon, Sokkia, a Nikon a elektronické prístroje Leica. V r. 2002 zavádza GEOTECH Bratislava, ako prvá špecializovaná firma na Slovensku systém kvality STN EN ISO 9001: 2001 pre oblasť predaja a servisu geodetickej techniky.

Autorizované servisné stredisko fy Leica je vybavené hardvérom a softvérom výrobcu. Vďaka týmto zariadeniam poskytujeme pre prístroje Leica nadštandartný servis vrátane kalibrácie prístrojov

Servis je vybavený:

 • Kvalitnými servisnými zariadeniami, ktoré spĺňajú podmienky výrobcu a sú kontrolované pravidelnými auditmi fy Leica Geosystems AG.
 • Vysokokvalifikovaným personálom, pravidelne školeným vo Švajčiarsku.
 • Skladom náhradných dielov, servisnými manuálmi a servisným softwarom.
 • Technickou podporou fy Leica, ktorú je realizovaná on-line e-mailovým spojením so servisným centrom vo Švajčiarsku.
 • Kontrolnou základnicou pre meranie uhlovej a dĺžkovej presnosti pre meranie na odrazový reflektor, fóliu a bezreflektorové meranie.

Servisné práce - prístroje Leica:

 • Záručné a pozáručné opravy prístrojov Leica a Laser Alignment. 
 • Softwarové upgrady nových verzií totálnych staníc.
 • Hardwarové upgrady, ako sú napr.: Inštalácia bezodrazového diaľkomera (momentálne najžiadanejšia servisná práca), inštalácia vytyčovacieho svetla (EGL), inštalácia druhej klávesnice, motorizácia a ďalšie.
 • Upgrady starších typov prístrojov na novšie typy (napr.TC600 na TC605).
 • Periodické prehliadky s overením a nastavením parametrov a rektifikáciou.
 • Generálna údržba.
 • Rektifikácie a opravy príslušenstva: centračné podložky, statívy, nivelačné laty, reflektory.
 • Kalibrácia, nastavenie adičných konštánt a následné vydanie Inšpekčného certifikátu M výrobcu pre uhlovú a dĺžkovú presnosť prístroja pri meraní na odrazové reflektory, fólie a bezreflektorové meranie. Kalibrujeme len prístroje po servisnej prehliadke, ktorá spočíva v odstránení prístrojových chýb a nastavení prístroja.
Upozornenie pre majiteľov prístrojov Leica: Doporučujeme vykonávať servis len v autorizovanom servise. Neautorizovaný servis, ktorý nie je vybavený potrebnými prípravkami a servisnou súčiastkovou základňou, môže spôsobiť škody. Ich následkom je strata záruky.  

Servisné práce - prístroje Topcon, Zeiss, Sokkia, Nikon:

 • Rektifikácia a oprava rotačných laserových nivelačných prístrojov.
 • Opravy opticko-mechanických geodetických prítrojov.
 • Projekty a výroba špeciálnych geodetických značiek a prípravkov.
 • Oprava roztrhaných kovových meracích pásiem.

 

Autorizácia servisu
.
Celkový pohľad na servis
.
Údržba totálnej stanice Leica TC1800
.
Upgrade TC703 na bezodrazový diaľkomer totálnej stanice TCR703 

Leica je v súčasnosti vedúca svetová firma v oblasti vývoja, výroby, predaja a servisu geodetickej techniky. Svoje postavenie získala vďaka nekompromisnej kvalite, ktorú si dokázala udržať počas celého 20.storočia. Prístroje WILD a KERN, predchodcovia dnes známej značky Leica, sa stali symbolom kvality, spoľahlivosti, dlhej životnosti a nadštandartného servisného zabezpečenia. Servis GEOTECHU Bratislava je zaradený medzi svetové servisné strediská Leica Geosystems AG. Ako autorizovaný servis môže a musí vykonávať servis prístrojov Leica pre domácich i zahraničných užívateľov, ak ho títo o to požiadajú.

Geodetické prístroje sú vystavované náročným poveternostným a pracovným podmienkam (práca pri extrémnych teplotách, otrasy pri meraní a pri doprave prístroja, zvýšená prašnosť a pod.) Doporučujeme preto užívateľom, aby v záujme dlhodobej spoľahlivosti dávali prístroje pravidelne kontrolovať, čistiť a nastavovať - pri priemerných pracovných podmienkach aspoň raz za rok. 

Aktuálna cenová ponuka servisného strediska:

Por.č. Popis servisnej činnosti Cena SK bez DPH (vrátane súčiastok)
1. Upgrade: TC600 na TC605 a TC800 na TC805 59.900,-
2. Upgrade: TC na TCR: inštalácia bezodrazového diaľkomera s dosahom 80m 87.000,-
3. Upgrade: TC na TCR: inštalácia bezodrazového diaľkomera s dosahom 200m 111.000,-
4. Upgrade: TCRM na TCRA: inštalácia CCD kamery do totálnych staníc rady TPS1100 139.550,-
5. Upgrade: inštalácia vytyčovacieho svetla EGL (všetky TC okrem TC600 a TC605) do 15.000,-
6. Pravidelná ročná servisná kontrola a kalibrácia nivelačného prístroja do 1.800,-
7. Pravidelná ročná servisná kontrola, údržba a kalibrácia nivelačného prístroja od 3.200,-
8. Pravidelná ročná servisná kontrola a kalibrácia teodolitu do 3.200,-
9. Pravidelná ročná servisná kontrola, údržba a kalibrácia teodolitu od 4.800,-
10. Pravidelná ročná servisná kontrola totálnej stanice (len od r.výroby 1990) cena podľa typu
11. Kontrola, nastavenie a kalibrácia totálnej stanice (od r.výroby 1990) cenník zašleme
12. Generálna údržba a kalibrácia totálnej stanice (od r.výroby 1990) cena podľa typu
13. Kalibrácia meracieho pásma 30m  1.300,-
14. Kalibrácia laserového diaľkomeru cena nestanovená