Príslušenstvo

Prehľad

 
Príslušenstvo ku geodetickým prístrojom
 

Príslušenstvo ku geodetickým prístrojom

Leica vyrába širokú škálu príslušenstva, ktoré kategorizuje do troch prestnostných tried, pričom doporučuje zákazníkovi príslušenstvo, ktoré zodpovedá presnosti geodetického prístroja. Doporučujeme akceptovať tento postup, pretože nevhodné príslušenstvo môže zhoršiť výsledky merania.
 
Stavebné príslušenstvo
 

Stavebné príslušenstvo

Špeciálne príslušenstvo vyvinuté pre potreby laserových prístrojov a nivelačných prístrojov. Len správne zvolené príslušenstvo potvrdí presnosť prístroja.
 
Stabilizácia a spreje
 

Stabilizácia a spreje

Stabilizácia a spreje
 
© Geotech Bratislava 2008