Mapa
Mapa
Naša budova
Nasa budova

       Kontakty

         Základné údaje

  

Základné identifikačné údaje:

Názov firmy GEOTECH Bratislava s.r.o.
Adresa firmy Černyševského 26, SK - 851 01 Bratislava
IČO 45 948 992
DIČ 2023174417
IČO pre DPH SK 2023174417
Banka Tatrabanka Bratislava
Číslo účtu EUR 2925849769 / 1100
IBAN Code SK89 1100 0000 0029 2584 9769
Zapísaný v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 70020/B


  

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:30
Utorok 8:00 - 16:30
Streda 8:00 - 16:30
Štvrtok 8:00 - 16:30
Piatok 8:00 - 16:30
   
Obedňajšia prestávka 11:30 - 12:15


 

Ako sa k nám dostanete / súradnice

Černyševského ulica je v Bratislave – Petržalke. Na prvej svetelnej križovatke zo Starého mosta cez Dunaj, na kraji sídliska, odbočíte doprava, prejdete okolo BILLY, kde môžete aj parkovať. Naša budova je cca 100 m od BILLY.
Upozornenie: Zákazníci prichádzajúci z diaľnice musia pri vjazde do Petržalky včas zísť z diaľnice na mestskú komunikáciu !

Súradnice:

google earth

Meno

Funkcia

Telefón

Mobil

Fax

e-mail

 Ing. Ivan Lovíšek

Riaditeľ

02 6241 0823

 

02 6241 0823

 

 Marián Blaško

Obchodný riaditeľ

02 6241 0823

 

02 6241 0823

email

 Ing. Peter Ševčík 

Ekonomika

02 6241 0823

0903 253 677

02 6241 0823

email

  GEODÉZIA  A  GIS 

 Ing. Erik Frohmann, PhD.

 GPS a monitoring

02 6241 4309

0903 443 981

02 6241 4309

email

 Ing. Peter Šeliga

GPS – technická podpora

02 6241 4309

0903 732 457

02 6241 4309

email

 Ing. Miroslav Kováč

Totálne stanice, skenery, monitoring 

02 6241 0823

0910 111 268

02 6241 0823

email

Ing. Andrej Vágo

Totálne stanice – technická podpora

02 6241 0823

0903 722 201

02 6241 0823

email

  STAVEBNÍCTVO 

 Predajňa

Stavebné meracie prístroje

02 6241 0823

0911 902 919

02 6241 0823

email

Ján Staňák

Fyzikálne merače a termokamery TESTO

02 6241 0823

0903 410 952

02 6241 0823

email

  AUTOMATICKÉ  RIADENIE  STAVEBNÝCH  STROJOV 

 Marián Blaško

2D a 3D systémy

02 6241 0823

 

02 6241 0823

email

 Ing. Miroslav Kováč

Podpora 3D / TPS 

02 6241 0823

0910 111 268

02 6241 0823

email

 Ing. Erik Frohmann, PhD.

 Podpora 3D / GPS 

02 6241 4309

0903 443 981

02 6241 4309

email

  SERVIS  A  KALIBRÁCIE

 Ing. Július Pákozdy

Servis geodetických prístrojov

02 6241 0824

 

02 6241 0824

email
© Geotech Bratislava 2008