Servis

Technická podpora, kalibrácie, záruka

 
Servis  

Autorizovaný servis Leica Geosystems AG vykonáva Geotech Bratislava od roku 1994. Servis je vybavený kvalitnou testovacou technikou. Personál je pravidelne školený a je schopný vykonávať aj najnáročnejšie opravy prístrojov vrátane ich následnej kalibrácie.

 

STN EN ISO 9001: 2009

V r. 2002 zavádza GEOTECH Bratislava, ako prvá špecializovaná firma na Slovensku systém kvality STN EN ISO 9001: 2009 pre oblasť predaja a servisu geodetickej techniky.

Audity a autorizácia od výrobcu

Na základe úspešne absolvovaných auditov Leica Geosystems AG (posledný v roku 2015) je servis GEOTECHU Bratislava zaradený medzi svetové servisné strediská Leica Geosystems AG.

 
Servis 

Vybavenie servisu

 • Sústava autokolimátorov Leica (kontrolované auditmi Leica)
 • Kontrolná základnica pre meranie uhlovej a dĺžkovej presnosti pre meranie na odrazový reflektor, fóliu a bezhranolové meranie
 • Špičkové meracie prístroje, náradie a prípravky (kontrolované auditmi Leica)
 • Plniaca súprava technického plynu pre lasery
 • Plne vybavený sklad náhradných dielov
 • ESD chránené pracovisko
 

Servisované typy prístrojov

1200
  

Totálne stanice

 • TPS1200 (TCRP1201,...)
 • TPS1100 (TCRA1101,...)
 • TPS1000 (TCA1800,...)
 • TPS300, TPS400, TPS700, TPS800 (TCR305, TCR407, TCR803,....)
 • BUILDER (Builder 100M,...)
 • TPS100 (TC600, TC800, TC805,...) - obmedzene
 • TC1010, TC1610 - obmedzene

 
GPS1200

  

GPS

 • GPS1200
 • GPS900
 • GPS500
 • GS20
 • Viva

 
MC1200

  

Automatické riadenie stavebných strojov MC1200

 • MPM1200(Powermast)
 • MLS1200 (laserový senzor)
 • MUS1200 (ultrazvukový senzor)

 
NA

 

Digitálne a optické nivelačné prístroje

 • DNA
 • SPRINTER
 • NA700
 • NA800 - obmedzene
 • RUNNER & JOGGER

 
Rugby

 

Stavebné lasery

 • Sklonové rotačné lasery Rugby 300/400,
 • Rotačné lasery Rugby 100/200,
 • Rotačné lasery Rugby 50/55,
 • Rotačné lasery ROTEL
 • Kanálové lasery PIPER 100/200

 

Servisné práce

Servis

 
 • Záručné a pozáručné opravy prístrojov Leica
 • Kalibrácie, nastavenie adičných konštánt a následné vydanie Inšpekčného certifikátu M výrobcu pre uhlovú a dĺžkovú presnosť prístroja pri meraní na odrazové reflektory, fólie a bezreflektorové meranie,
 • Kalibrácie nivelačných prístrojov
 • Hardvérové upgrady: bezhranolový diaľkomer, EGL, Glonass,...
 • Hardvérová technická podpora
 • Stredné a generálne údržby všetkých typov prístrojov Leica podľa balíka hardvérovej podpory CCP
 • Doba trvania opravy je 1 až 5 dní v dohodnutý termín v súlade s dohodnutým rozsahom opravy
 • Termíny opráv sa vopred odsúhlasujú
 
© Geotech Bratislava 2008