Softvér

Prehľad inžinierských a geodetických softvérových riešení

 
 
Leica Geo Office
 

Leica Infinity - Kancelársky softvér pre správu a spracovanie meraných dát

Leica Infinity je softvér s užívateľsky priateľským prostredím pre skutočných profesionálov. Či už spracúvate merané dáta alebo pripravujete dáta pre vytyčovanie, s Leica Infinity máte prehľad o celom pracovnom postupe. Softvér Leica Infinity je pokračovateľom obľúbeného softvéru Leica Geo Office.
 
Leica Geo Office
 

topoXplore - mobilná aplikácia pre zber dát v teréne, mapovanie a geodéziu

topoXplore je mobilná aplikácia pre zber dát v teréne, mapovanie a geodéziu s jednoduchým ovládaním a vysokou funkcionalitou. Je vhodná pre GIS profesionálov, alebo geodetov, ako aj pre užívateľov, ktorí doteraz nemali žiadne skúsenosti s meraním pomocou GPS. Funguje na PDA zariadeniach s Windows Mobile aj na zariadeniach s desktopovým Windows, ako sú tablety, alebo kancelárske počítače. Je kompletne lokalizovaná do slovenčiny a podporuje prácu so súradnicami JTSK.

 
Leica Geo Office
 

Leica Geo Office

S Leica Geo Office využívate najvýkonnejšie nástroje integrované v jednom spoločnom softvéri na urýchlenie vašej práce dnes aj nabudúce.
 
Leica Cyclone
 

Softvér na spracovanie meraní z laserových 3D skenerov – Leica Cyclone

Špeciálny softvér Cyclone určený na prácu s nameranými údajmi (mračnom bodov). Ide o „modulový“ softvér umožňujúci presne si nakonfigurovať potrebné moduly podľa Vašich požiadaviek a možností. Od bezplatného prehliadača nameraných dát až po komplexný nástroj na tvorbu 3D modelov. V prípade, že ste zvyknutý na prácu v prostredí MicroStation alebo AutoCad, je možné dokúpiť špeciálny modul CloudWorx, ktorý umožní načítať a spracovať mračno bodov priamo vo Vašom
 
ELCOVISION 10
 

Fotogrametrický softvér pre totálne stanice - ELCOVISION 10

ELCOVISION 10 je špeciálny fotogrametrický softvér, ktorý priamo spolupracuje s totálnymi stanicami Leica TS11I a TS15I. Umožňuje priame načítanie orientovaných snímok vyhotovených s TS11I/15I do užívateľsky priateľského prostredia ľubovoľného CAD softvéru. Keďže snímky sú už automaticky orientované priamo v totálnej stanici, po načítaní do Elcovision 10 môžete priamo vykonať na snímke ďalšie merania. Keďže softvér je nadstavba nad CAD softvér, všetky merania a kresbu vyhotovujete priamo do 3D výkresov dxf/dwg. Elcovision 10 je zároveň aj univerzálny fotogrametrický softvér, ktorý umožňuje spracovanie snímok získaných z bežných fotoaparátov. Okrem iného umožňuje aj vytváranie 3D TIN modelov, či výpočty objemov.
 
Leica Photogrammetry Suite (LPS)
 

Leica Photogrammetry Suite (LPS)

Leica Photogrammetry Suite je ucelená sada produktov na digitálnu fotogrametriu. Umožňuje užívateľom transformovať nespracované snímky do hodnoverných dátových vrstiev požadovaných pre všetky druhy digitálneho mapovania, GIS analýzy a 3D vizualizácie. Umožní vám získavať údaje zo snímok ako dlhoročnému profesionálovi nehľadiac na vaše vzdelanie alebo skúsenosti.
 
Amberg Geotechnics
 

Softvér na monitorovanie konvergencií – Amberg Geotechnics

Nová softvérová aplikácia Amberg Geotechnics je nepostrádateľný nástroj pre geodetov a geotechnických inžinierov pracujúcich na výstavbe podzemných projektov. Komplexné softvérové riešenie umožňuje efektívne, cenovo úsporné automatizované meranie a vyhodnotenie deformácií a sadaní v tunelovej konštrukcii rovnako dobre ako pri prevádzkovej údržbe.
 
TMS Profile
 

Softvér na „profilovanie“ v tuneloch - TMS Profile

Vysoká efektivita prác od začiatku až po koniec stavby je veľkou výhodou pre tunelové konštrukcie každého druhu. Kľúčovým faktorom zabezpečujúcim úspech projektu je presné razenie profilu tunela. Riešenie sa skrýva v systéme TMS Profile.
 
TMS Setout
 

Softvér na automatické vytyčovanie v tuneloch - TMS Setout

TMS Setout ponúka výnimočnú funkcionalitu, flexibilitu a produktivitu pre vytyčovanie v tuneli. Plus výkon : Okrem TMS Setout, existuje aj TMS Setout PLUS, ktorý umožňuje vykonávať raziacej skupine rutinné úlohy a preddefinované úlohy (vytyčovanie) bez potreby geodeta.
 
TunnelMap
 

Sotvér na správu a údržbu tunelov - TunnelMap

Nárast požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti a prístupnosti tunela spolu so zvyšujúcim sa tlakom na finančnú nenáročnosť projektu má za následok zvyšovanie nárokov na celý proces riadenia a správy tunela. Firma Amberg Technologies v spolupráci s odborníkmi z praxe vyvinula špeciálne riešenie na kontrolu stavu tunela vo forme unikátneho softvéru TunnelMapTM.
 
Amberg Rail
 

Softvér na spracovanie meraní na železniciach Amberg Rail

Nové vysoko efektívne komplexné riešenie pre zameranie (vytýčenie) železničných trati a merania v železničných tuneloch.
 
Leica GeoMos
 

Leica GeoMos

Každý projekt na monitorovanie má svoje špecifické požiadavky pre merané veličiny a ich presnosť. Preto firma Leica vyvinula komplexné riešenie. Leica GeoMoS softvér ponúka vysoko flexibilný automatický systém na monitorovanie deformácií a posunov, ktorý je schopný kombinovať geodetické, geotechnické a meteorologické senzory tak, že je ho možné použiť pre všetky typy monitorovacích projektov.
 
Leica GeoMoS Web
 

Leica GeoMoS Web

GeoMoS Web je riešenie založené na webhostingu, pomocou ktorého máte prístup k výsledkom prostredníctvom štandardného webového rozhrania.
 
Leica GeoMoS Adjustment
 

Leica GeoMoS Adjustment

Konštrukcia staveniska, tunelov, baní, priehrad, lomov – kdekoľvek potrebujete vysoko precízne a overené informácie o pohybe objektov. Leica GeoMoS Adjustment vám umožní robiť rozhodnutia založené na štatisticky optimalizovaných a overených údajoch
 
Leica GNSS Spider
 

Leica GNSS Spider

GNSS Spider je integrovaný softvér pre centrálnu kontrolu a ovládanie GNSS referenčných staníc a sietí. GNSS Spider je modulárny a stupňovateľný. Môže byť upravený tak, aby vyhovoval rôznym GNSS merania, seizmickým alebo konštrukčným monitorovacím aplikáciám.
 
Leica GNSS Spider QC
 

Leica GNSS Spider QC

GNSS Spider je integrovaný softvér pre centrálnu kontrolu a ovládanie GNSS referenčných staníc a sietí. GNSS Spider je modulárny a stupňovateľný. Môže byť upravený tak, aby vyhovoval rôznym GNSS merania, seizmickým alebo konštrukčným monitorovacím aplikáciám.
 
Leica Cross Check
 

Leica Cross Check

Leica CrossCheck je služba založená na webhostingu. Umožňuje pre GPS/GNSS referenčnú sieť súradnicovú kalkuláciu, monitorovanie integrity a deformácie siete. Špecializovaný tím z Leica Geosystems pretavil informácie z vašich meraní do softvéru, ktorý ponúka vysokopresné odhady súradníc a posunov.
 
Softvér
Softvér

Softvér tvorí dôležitú súčasť geodetického produktového balíka. Leica Geosystems ponúka široký rozsah softvérových riešení, nadväzujúcich na meracie prístroje na zabezpečenie maximálnej produktivity od zberu dát v teréne až po konečnú prezentáciu údajov..

© Geotech Bratislava 2008