banner

FOTO súťaž „Geodeti v akcii 2017“

 

Vďaka pozitívnej odozve z poslednej FOTO súťaže, sme sa aj tento rok rozhodli zorganizovať FOTO súťaž „Geodeti v akcii 2017“, kde tie najlepšie fotografie budú odmenené hodnotnými cenami a budú zaradené do nášho časopisu AKTUÁL.

 Ako sa zúčastniť:

  • Pošlite fotografiu na email fb@geotech.sk.
  •  Spolu s fotografiou uveďte svoje meno (ak nie ste autorom fotografie, uveďte aj meno autora), miesto kde vznikla fotografia, ktorý prístroj od Leica Geosystems je na fotografii, krátky popis projektu/okolností za ktorých fotografia vznikla a kontaktné údaje.
  • Na fotografii musí byť zachytený aspoň jeden produkt od výrobcu Leica Geosystems alebo celé originálne logo Leica Geosystems  prípadne logo GEOTECH Bratislava.

Ako funguje súťaž:

  • Fotografie spolu s popisom budú uverejnené na stránke www.facebook.com/geotech.sk v albume „Foto súťaž - Geodeti v akcii 2017“.
  • Návštevníci tejto stránky následne môžu podporiť fotografiu, ktorá sa im páči (chcú aby vyhrala), stlačením tlačidla „Páči sa mi to“ („Like“) pod fotografiou.
  • Fotografia, ktorá bude mať na konci časového limitu uvedeného v odseku „Trvanie súťaže“ najväčší počet „Páči sa mi to“ („Like“) sa stáva výhercom 1.miesta. Odmenená bude aj fotografia, ktorá sa umiestni na 2., 3. a 4.mieste.  Do celkového počtu hlasov budú zarátané aj vyjadrenia „Super“, „Haha“ a „Žasnem“, ktoré tlačidlo „Páči sa mi to“ ponúka.  Výber najlepších fotografií bude uverejnený v časopise AKTUÁL.
  • V prípade zistenia použitia nástrojov alebo softvérových programov, ktoré umožňujú  generovanie  stlačenia tlačidla „Páči sa mi to“ („Like“),  vytvárania falošných facebook profilov za týmto účelom  alebo použitia inej podvodnej métody na získavanie vyššieho počtu stlačení tlačidla „Páči sa mi to“ („Like“)  si organizátor vyhradzuje právo súťažiaceho u ktorého sa zistí takéto konanie vylúčiť zo súťaže.
  • Výhercovia budú po uplynutí časového limitu zverejnení na www.facebook.com/geotech.sk a kontaktovaní elektronickou poštou.
  • ODPORÚČANIE :) – čím netradičnejšia/exotickejšia fotografia, tým viac ľudí osloví a teda väčšia šanca vyhrať.

Trvanie súťaže :
Súťaž trvá do 6.októbra 2017, 12:00. Po tomto termíne môžete stále posielať svoje fotografie. Nebudú už zaradené do súťaže, ale môžu byť zaradené do výberu v časopise AKTUÁL.

Odmena:
1.miesto: 1ks JOBY GripTight One GorillaPod Stand, ministatív na smartphony s nastaviteľným nohami v 360° uhle
2.miesto: 6ks značkovacích sprejov podľa vlastného výberu (dostupných na sklade v predajni)
3.miesto: „Elektro výbava“ geodeta (výbava obsahuje 1ks USB karta Leica, 1ks SD karta)
4.miesto: „Jesenná výbava“ geodeta od Leica (výbava obsahuje 1ks šiltovka, 1ks dáždnik, 1ks ploskačka)

Parametre fotografie:
Všetky fotky musia byť originálne, bez retuše alebo dodatočného pridávania objektov. Farebnosť fotografie môže byť upravená pridaním farebného filtra alebo efektu.

 

Práva:
Zaslaním fotografie do súťaže, potvrdzujete, že fotografia je vaše originálne dielo (vytvorená vami a nepoužitá na komerčné účely), že vlastníte všetky práva na fotografiu, neporušujete duševné vlastníctvo tretej strany, neporušujete zákony SR a nie je porušená zmluva medzi vami a vaším zamestnávateľom.
Všetky autorské práva zostávajú autorovi, ale zaslaním fotografie poskytuje firme GEOTECH Bratislava neobmedzené práva na používanie fotografie, vrátané retušovania.

 

Ďalšie všeobecné pravidlá:
Foto súťaž - Geodeti v akcii 2017 je organizovaná spoločnosťou GEOTECH Bratislava s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava. Súťažiaci musia mať najmenej 18 rokov. Zamestnanci firmy GEOTECH Bratislava sa nesmú zúčastniť súťaže. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná a riadená spoločnosťou Facebook, nemá s ňou žiaden vzťah a účastníci súťaže nemajú žiadne záväzky voči spoločnosti Facebook.
Spoločnosť GEOTECH Bratislava ako organizátor súťaže, si vyhradzuje právo nezaradiť/vylúčiť zo súťaže fotografie, ktoré porušujú všeobecné mravné a etické hodnoty, uvedené pravidlá súťaže  alebo môžu porušiť dobré meno firmy GEOTECH Bratislava a firmy Leica Geosystems. Zaslaním fotografie do súťaže účastník súhlasí s hore spomenutými podmienkami a pravidlami a udeľuje súhlas organizátorovi so spracovaním jeho osobných údajov na účely organizovania súťaže, vrátané ich zverejnenia pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných údajov.

Všetkým zúčastneným vopred ďakujeme a prajeme veľa šťastia.

Tím GEOTECH Bratislava s.r.o.

© Geotech Bratislava 2008