banner

FOTO súťaž „Geodeti v akcii 2015“

 

Pre veľký ohlas časopisu AKTUÁL  sme sa rozhodli aj tento rok pripraviť pre našich zákazníkov už 9.ročník nášho časopisu. Už tradične jednou z rubrík je aj zaradenie fotografií od našich zákazníkov. 

Aby však ochota zákazníkov posielať fotografie nezostala neodmenená, rozhodli sme sa aj tento rok zorganizovať FOTO súťaž „Geodeti v akcii 2015“, kde tie najlepšie fotografie budú odmenené hodnotnými cenami.

 Ako sa zúčastniť:

  • Pošlite fotografiu na email fb@geotech.sk.
  •  Spolu s fotografiou uveďte svoje meno (ak nie ste autorom fotografie, uveďte aj meno autora), miesto kde vznikla fotografia, ktorý prístroj od Leica Geosystems je na fotografii a krátky popis projektu/okolností za ktorých fotografia vznikla.
  • Na fotografii musí byť zachytený aspoň jeden produkt od výrobcu Leica Geosystems alebo celé originálne logo Leica Geosystems  prípadne logo GEOTECH.

Ako funguje súťaž:

  • Fotografie spolu s popisom budú uverejnené na stránke www.facebook.com/geotech.sk v albume „Foto súťaž - Geodeti v akcii 2015“.
  • Návštevníci tejto stránky následne môžu podporiť fotografiu, ktorá sa im páči (chcú aby vyhrala), stlačením tlačidla „Páči sa mi to“ („Like“) pod fotografiou.
  • Fotografia, ktorá bude mať na konci časového limitu uvedeného v odseku „Trvanie súťaže“ najväčší počet „Páči sa mi to“ („Like“) sa stáva výhercom 1.miesta. Odmenená bude aj fotografia, ktorá sa umiestni na 2.mieste. Výber najlepších fotografií bude uverejnený v časopise AKTUÁL.
  • ODPORÚČANIE :) – čím netradičnejšia/exotickejšia fotografia, tým viac ľudí osloví a teda väčšia šanca vyhrať.

Trvanie súťaže :
Súťaž trvá do 14:00 15.októbra 2015. Po tomto termíne môžete stále posielať svoje fotografie. Nebudú už zaradené do súťaže, ale môžu byť zaradené do výberu v časopise AKTUÁL.

Odmena:
1.miesto: Čistenie povrchu a kalibrácia 1ks totálnej stanice v hodnote 105 eur
2.miesto: 6ks značkovacích sprejov podľa vlastného výberu (dostupných na sklade v predajni)
pozn. Kalibráciou v servisnom stredisku sa zisťujú a nastavujú hodnoty indexovej a kolimačnej chyby, chyba točnej osi ďalekohľadu a chyba ATR.

Parametre fotografie:
Všetky fotky musia byť originálne, neupravované. Všetky zaslané fotografie musia mať veľkosť minimálne 200kB.

Ďalšie pravidlá:
Foto súťaž - Geodeti v akcii 2015 je organizovaná spoločnosťou GEOTECH Bratislava s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava. Súťažiaci musia mať najmenej 18 rokov. Zamestnanci firmy GEOTECH Bratislava sa nesmú zúčastniť súťaže.

Práva:
Zaslaním fotografie do súťaže, potvrdzujete, že fotografia je vaše originálne dielo (vytvorená vami a nepoužitá na komerčné účely), že vlastníte všetky práva na fotografiu, neporušujete duševné vlastníctvo tretej strany, neporušujete zákony a nie je porušená zmluva medzi vami a vaším zamestnávateľom.

Všetky autorské práva zostávajú autorovi, ale zaslaním fotografie poskytujete firme GEOTECH Bratislava neobmedzené práva na používanie fotografie, vrátané retušovania ak to je nutné. Spoločnosť GEOTECH Bratislava ako organizátor súťaže, si vyhradzuje právo nezaradiť/vylúčiť zo súťaže fotografie, ktoré porušujú všeobecné mravné a etické hodnoty alebo môžu porušiť dobré meno firmy GEOTECH Bratislava a firmy Leica Geosystems.
Zaslaním fotografie do súťaže súhlasíte s hore spomenutými podmienkami a pravidlami.

Všetkým zúčastneným vopred ďakujeme a prajeme veľa šťastia.

Tím GEOTECH Bratislava s.r.o.

© Geotech Bratislava 2008