Elcovision 10

Softvér na fotogrametriu


Elcovison 10  

ELCOVISION 10 je univerzálny vyhodnocovací softvér umožňujúci 3D meranie z akéhokoľvek typu snímok. Užívateľsky priateľský softvér umožňujúci každému efektívne meranie a jednoduché získavanie 3D snímok

ELCOVISION 10 je plnohodnotný fotogrametrický softvérový balík, ktorý je od svojho prvého uvedenia na trh v roku 1986 neustále vyvíjaný a zdokonaľovaný tak, aby úspešne plnil požiadavky zákazníkov. Zákazníkovi ponuka primeraný nastroj pre každú úlohu, od rektifikácie pomocou jednoduchej digitálnej snímky až po profesionálnu 3D fotogrametriu. Jednoduché rozmiestnene, flexibilná organizácia dát a snímok urýchľujú spracovanie každého projektu.

Jeho modulárna štruktúra umožňuje užívateľovi vstup do sveta fotogrametrie krok po kroku a to všetko za veľmi atraktívnu cenu. Funkcia umožňujúca spájanie až 1000 snímok zabezpečuje homogénnu presnosť pre celý blok snímok a dáva užívateľovi informáciu o presnosti a zároveň redukuje čas strávený v teréne. Výsledky sú zahrnuté v komplexnej dokumentácii k objektu, pričom môžu byť prehodnotené a premerané po každom novom snímkovaní. Žiadna iná metóda merania nemá takéto možnosti.
Zber dát
  

Získavanie digitálnych dát

To znamená: Úplnú slobodu pri výbere kamery určenej na snímkovanie. ELCOVISION 10 v prvom rade podporuje snímky z digitálnych kamier, avšak vďaka automatickému meraniu pomocou sieti súradníc na snímkach z metrických kamier umožňuje vkladanie do foto bloku aj snímky z metrických kamier. ELCOVISION 10 plne spolupracuje s totálnymi stanicami Leica TS11I a TS15I a umožňuje tak automatické spracovanie snímok jednoduchým stlačením tlačidla.

Vyhodnotenie
  

Digitálne vyhodnotenie

V tejto oblasti ELCOVISION 10 definuje kompletne novú dimenziu. Najdôležitejšou výhodou ELCOVISION 10 je, že informuje užívateľa pri každom meraní o aktuálnej hodnote presnosti. Vďaka tomu nesprávne meranie môže byť hneď rozpoznané a opravené.
 
Grafika
  

Grafické vyhodnotenie

LCOVISION 10 je hladko integrovateľný do rady CAD programov. Všetky grafické nástroje CAD programu sa tak stanú priamo „meračskými funkciami“ a teda CAD softvér sa v dôsledku toho stáva digitálnou fotogrametrickou pracovnou stanicou. Napríklad môžete kresliť čiaru použitím súradníc, ktoré priamo meriate na snímke. Keďže väčšina CAD programov je optimalizovaná na konštruovanie a nie na rekonštruovanie, zásuvný CAD modul ELCOVSION 10 obsahuje viaceré pomocné funkcie pre meranie. Zásuvný modul pre AutoCAD ponuka tiež veľké množstvo funkcii pre vytváranie a spracovanie TIN modelov a 3D orto snímok.
 
iné metódy merania
  

Iné metódy merania

Balík programových produktov ELCOVISION 10 pokrýva všetky štandardné meračské úlohy. Hladká komunikácia a integrácia digitálnej rektifikácie bez viditeľných spojov, 3D fotogrametria, tachymetrické a laserové merania v jednotnom grafickom prostredí umožňujú užívateľovi prepínanie medzi jednotlivými meračskými metódami kedykoľvek podľa aktuálnej potreby.
  
   

Výhody ELCOVISION 10

ELCOVISION 10 predstavuje švajčiarsku precíznosť pre PC užívateľov, pričom jeho uplatnenie je naozaj široké. Zoznam odvetví, v ktorých ELCOVSION 10 doteraz našiel úspešné uplatnenie:

- archeológia,
- architektúra,
- monitorovanie budov,
- deformačné merania a merania posunov,
- protipožiarna ochrana,
- uchovanie a konzervácia pamiatok,
- geodézia,
- zber dát pre GIS,
- priemyselné merania,
- ochrana pre živelnými katastrofami,
- kriminalistika,
- plánovanie krajiny,
- kontrola kvality prostredia,
- vyšetrovanie dopravných nehôd,
- ochrana životného prostredia.

 
© Geotech Bratislava 2008