Leica Photogrammetry Suite (LPS)

Softvér na fotogrametriu


Experti vo fotogrametrii a výrobe máp sú dnes viac a viac tlačení do väčších výkonov za čoraz kratší čas. Kritériom je samozrejme rovnaká kvalita. Väčšina fotogrametrického softvéru prináša kompletnú funkcionalitu a adekvátnu presnosť, býva však komplexná a zložitá na používanie, nehovoriac o cene. V dnešnej rýchlej dobe keď „včera bolo neskoro“, už nestačí len produkovať presné údaje. Toto všetko viedlo k tomu, aby Leica Photogrammetry Suite bola vytvorená tak, aby spĺňala kritériá vysokej presnosti, priaznivej ceny a jednoduchého a intuitívneho ovládania. Priaznivá cena je dosiahnutá vďaka modulárnosti systému, kedy má užívateľ možnosť zakúpiť si modul, ktorý presne vyhovuje jeho požiadavkám. Program samozrejme môže postupne neskôr rásť s vašimi potrebami, nebudete však tlačený do kúpy nástroja ktorý nikdy nevyužijete.

Jednotlivé moduly a nadstavby Leica Photogrammetry Suite:

 
LPS Core
 

LPS Core

LPS Core (jadro) je základný modul umožňujúci vykonávať výkonné avšak jednoduché orientácie snímok a ortorektifikácie. Modul Core ponúka všetky potrebné nástroje ktoré sú nevyhnutné na transformovanie nespracovaných (raw) snímkov na spoľahlivé geoinformácie.

Táto komplexná zostava umožňuje:
  • nastavenie fotogrametrického projektu a jeho správa,
  • podporu viacerých senzorov,
  • automatickú vnútornú orientáciu,
  • manuálne a automatické meranie bodov
  • trianguláciu
  • ortorektifikáciu
  • prípravu a konverzie terénov
  • ERDAS IMAGINE Advantage®
  • nástroje na spracovanie snímok, import a export snímok
  • kompozícia máp
LPS Stereo
 

LPS Stereo

LPS Stereo umožňuje extrahovanie geopriestorových údajov do stereo obrazu. Ponúka subpixelové zobrazenie, priebežné zväčšovanie a posun, rýchle grafické renderovanie. Možnosti zobrazenia zahŕňajú stereo obraz, rozdelený panel, mono obraz a „Tri-View“.
 
LPS ATE (Automatic Terrain Extraction)
 

LPS ATE (Automatic Terrain Extraction)

LPS ATE (Automatické získavanie terénu) umožňuje rýchle automatizované získanie terénu z viacerých snímok použitím sofistikovaných technológií. Obsahuje aj nástroj generujúci správy o dosiahnutej presnosti.
 
LPS TE (Terrain Editor)
 

LPS TE (Terrain Editor)

LPS TE (Editor terénu) umožňuje bodovo, plošne a líniovo založené editovanie terénu použitím stereo snímkou ako referenčného pozadia. TE taktiež podporuje mnoho DTM formátov vrátane TIN a GRID.
 
ORIMA
 

ORIMA

Orima je moderný a na ovládanie jednoduchý softvér, ktorý dokáže spracovať veľké databázy so snímkovými súradnicami, vlicovacími bodmi a GPS súradnicami. ORIMA Vám umožní vykonávať aero-trianguláciu pre analógové a digitálne snímky a snímky z Leica kamery ADS40/80 so zameraním na rýchlosť produkcie a vynikajúcimi diagnostickými nástrojmi.
 
PRO600
 

PRO600

PRO600 je flexibilný nástroj vychádzajúci z CAD prostredia s jednoduchým ovládaním, ktorý umožní spracovať digitálne mapy veľkých mierok s využitím stereo snímok. Umožňuje používanie značiek, symbolov, farieb, rôznych hrúbok čiar, užívateľské typy čiar a tvary.
 
ERDAS MosaicPro
 

ERDAS MosaicPro

Je softvér so zlepšenými editačnými vlastnosťami na riešenie prekrytov snímok. Poskytuje rozšírenú funkčnosť a zlepšené rádio metrické možnosti. S editáciou prekrytov, náhľadom snímok a zmodernizovaným užívateľkým rozhraním, ERDAS MosaicPro zvyšuje efektívnosť umožnením plynulého spracovania so zlepšenou funkčnosťou, čo nakoniec vedie k redukcii času potrebného na spracovanie projektu.
 
Stereo Analyst pre ERDAS IMAGINE
 

Stereo Analyst pre ERDAS IMAGINE

Stereo Analyst pre ERDAS IMAGINE je nástroj na získavanie prvkov, generovanie 3D modelov, interpretáciu, meranie a vizualizáciu. Extrahovanie 3D informácií je umožnené použitím stereo snímok.
 
ImageEqualizer®
 

ImageEqualizer®

ImageEqualizer koriguje odchýlky a nedostatky v snímkach ktoré vznikli vinetáciou, presvetlením, atmosférickými zmenami, spracovaním filmu alebo nevyváženými satelitnými snímkami.
 
© Geotech Bratislava 2008