Systémy pre grejdre a buldozéry

Prehľad systémov pre grejdre a buldozéry

 

Referencie na Slovensku:

Na územní Slovenskej republiky sa pohybujú zemné stroje, ktoré majú nainštalované rôzne automatické systémy riadenia vo firmách ako:

Doprastav a.s. – 3D automatický systém riadený totálnou stanicou
Váhostav-SK a.s. -  3D automatický systém riadenia cez GPS a 2D systém
Babirát s.r.o. – 3D automatický systém riadenia totálnou stanicou a GPS
Guzep s.r.o.
Hutné Stavby s.r.o.
Rehák Paving s.r.o.
OTS s.r.o.
EuroEcology s.r.o.
a veľa ďalších.

Zvoľte si produkt podľa Vašich predstáv:

 
Leica základný systém  

Leica základný systém

Základný systém na zarovnávanie a upravovanie povrchov, ktorý pozostáva z laserového prijímača, elektrického, alebo manuálneho stĺpu a hydraulických komponentov, ktoré udržujú požadovanú rovinu.
 
Leica PowerGrade  

Leica PowerGrade

Absolútna novinka z jesene 2008 v produkcii Leica Geosystems, ktorá nahrádza systém MC1200 GradeSmart a prichádza s radou inovácii. Systém nie len zvýši Vašu flexibilitu a výkonnosť, ale pomôže Vám poraziť konkurenciu.
 
Leica PowerGrade 3D  

Leica PowerGrade 3D

Systém otvára úplne nové dimenzie v automatickom riadení stavebných strojov. Na plne grafickej obrazovke umiestnenej priamo v kabíne vidíte 3D terén z projektu so všetkými potrebnými údajmi pre prácu. Už nikdy viac nebudete závislý na kolíkoch, alebo lanko dráhe. Pracujte úplne nezávisle od všetkých, či už s totálnou stanicou Leica PowerTracker, alebo GPS prijímačom Leica PowerBox.
 
Systémy pre grejdre a buldozéry
Systémy pre grejdre a buldozéry

Môžete začať so základným systémom, časom prejsť na systém Leica PowerGrade so senzormi priečneho a pozdĺžneho sklonu, rotácie, laserom a ultrazvukom a nakoniec prejsť na komplexné 3D riešenie použitím totálnej stanice, alebo GPS technológie.

© Geotech Bratislava 2008