Mapa
Mapa
Naša budova
Nasa budova

       Kontakty

         Základné údaje

  

Základné identifikačné údaje:

Názov firmy GEOTECH Bratislava s.r.o.
Adresa firmy Černyševského 26, SK - 851 01 Bratislava
IČO 45 948 992
DIČ 2023174417
IČO pre DPH SK 2023174417
Banka Tatrabanka Bratislava
Číslo účtu EUR 2925849769 / 1100
IBAN Code SK89 1100 0000 0029 2584 9769
Zapísaný v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 70020/B


  

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 - 16:30
Utorok 8:00 - 16:30
Streda 8:00 - 16:30
Štvrtok 8:00 - 16:30
Piatok 8:00 - 16:30
   
Obedňajšia prestávka 11:30 - 12:15


 

Ako sa k nám dostanete / súradnice

Černyševského ulica je v Bratislave – Petržalke. Na prvej svetelnej križovatke zo Starého mosta cez Dunaj, na kraji sídliska, odbočíte doprava, prejdete okolo BILLY, kde môžete aj parkovať. Naša budova je cca 100 m od BILLY.
Upozornenie: Zákazníci prichádzajúci z diaľnice musia pri vjazde do Petržalky včas zísť z diaľnice na mestskú komunikáciu !

Súradnice:

google earth

Meno

Funkcia

Telefón

Mobil

e-mail

 Ing. Ivan Lovíšek

Riaditeľ

02 6241 0823

 

 

 Marián Blaško

Obchodný riaditeľ

02 6241 0823

 

email

 Ing. Peter Ševčík 

Ekonomika

02 6241 0823

0903 253 677

email

  GEODÉZIA  A  GIS 

 Ing. Erik Frohmann, PhD.

 GPS/GNSS, UAV, Lidaretto

02 6241 4309

0903 443 981

email

 Ing. Peter Šeliga

GPS/GNSS – technická podpora

02 6241 4309

0903 732 457

email

 Mgr. Peter Bebjak

Mapovanie a GIS, Poľnohosp. systémy 

02 6241 0823

0908 260 593

email

 Ing. Miroslav Kováč

Totálne stanice, skenery, monitoring 

02 6241 0823

0910 111 268

email

 Ing. Ivana Tijana Kočonda

Totálne stanice, skenery – technická podpora 

02 6241 0823

0903 722 201

email

  STAVEBNÍCTVO 

 Predajňa

Stavebné meracie prístroje

02 6241 0823

0911 902 919

email

  AUTOMATICKÉ  RIADENIE  STAVEBNÝCH  STROJOV 

 Ing. Radko Tomič

2D a 3D systémy

 

0903 704 899

email

 Ing. Miroslav Kováč

Podpora 3D / TPS 

02 6241 0823

0910 111 268

email

 Ing. Erik Frohmann, PhD.

 Podpora 3D / GPS 

02 6241 4309

0903 443 981

email

  SERVIS  A  KALIBRÁCIE

 Ing. Július Pákozdy

Servis geodetických prístrojov

02 6241 0823

 

email
© Geotech Bratislava 2008