Príslušenstvo pre leteckú fotogrametriu

Komplexné riešenie pre efektívnejšie spracovanie dát


PAV100  

Komplexné riešenie pre leteckú fotogrametriu zahŕňa okrem fotogrametrických senzorov aj gyrostabilizačný rám Leica PAV100 a inerciálny polohový a výškový systém Leica IPAS20.

PAV100
  

Gyrostabilizačný rám Leica PAV100

Gyrostabilizačný rám Leica PAV100 umožňuje osadenému leteckému senzoru kompenzáciu z uhlového pootočenia, vyhotovenie perfektnej vertikálnej fotografie a automatickú kontrolu driftu pre široké spektrum leteckých senzorov. Je nástupcom dobre známych Leica PAV80 a Leica PAV30. Zároveň nahrádza aj rám Z/I Mount.
IPAS20
  

Inerciálny polohový a výškový systém Leica IPAS20

Leica Geosystems bola prvým výrobcom, ktorý vybavil letecké senzory inerciálnym systémom. Systém IPAS20 umožňuje georeferencovanie širokého spektra leteckých senzorov od štandardných leteckých kamier, cez LIDAR skenery, až po termálne a multispektrálne senzory. IPAS20 je vybavený najmodernejšou GPS/GNSS technológiou a plug-and-play IMU rozhraním.

 
other
© Geotech Bratislava 2008