Fotogrametrický softvér

Spracovanie snímok rýchlo a jednoducho

 
Elcovision 10
  

ELCOVISION 10

ELCOVISION 10 je špeciálny fotogrametrický softvér, ktorý priamo spolupracuje s totálnymi stanicami Leica TS11I a TS15I. Umožňuje priame načítanie orientovaných snímok vyhotovených s TS11I/15I do užívateľsky priateľského prostredia ľubovoľného CAD softvéru. Keďže snímky sú už automaticky orientované priamo v totálnej stanici, po načítaní do Elcovision 10 môžete priamo vykonať na snímke ďalšie merania. Keďže softvér je nadstavba nad CAD softvér, všetky merania a kresbu vyhotovujete priamo do 3D výkresov dxf/dwg. Elcovision 10 je zároveň aj univerzálny fotogrametrický softvér, ktorý umožňuje spracovanie snímok získaných z bežných fotoaparátov. Okrem iného umožňuje aj vytváranie 3D TIN modelov, či výpočty objemov.
LPS Stereo
  

Leica Photogrammetry Suite (LPS)

Leica Photogrammetry Suite je ucelená sada produktov na digitálnu fotogrametriu. Umožňuje užívateľom transformovať nespracované snímky do hodnoverných dátových vrstiev požadovaných pre všetky druhy digitálneho mapovania, GIS analýzy a 3D vizualizácie. Umožní vám získavať údaje zo snímok ako dlhoročnému profesionálovi nehľadiac na vaše vzdelanie alebo skúsenosti.
 
Agisoft
  

Agisoft PhotoScan Professional

Agisoft PhotoScan Pro umožňuje generovať georeferencované ortofotomapy s vysokým rozlíšením (presnosť až do 5 cm s GCP) a výnimočne detailné DEM / textúrované polygonálne modely. Plne automatizovaný postup umožňuje aj užívateľom, ktorí nie sú v danej oblasti odborníci, spracovať na stolnom počítači tisíce leteckých snímok na vytvorenie profesionálnych fotogrametrických dát.
 
Agisoft
  

3Dsurvey

Komplexný nástroj pre digitálne zameranie a spracovanie dát z pozemných skenerov, sonarov, LIDAR systémov alebo UAV systémov.
 
Fotogrametrický softvér
Fotogrametrický softvér
© Geotech Bratislava 2008