Testo

Meranie fyzikálnych veličín a termografia

   
Letecké kamery
 

Prístroje na meranie elektrických veličín.

Inovatívne prístroje pre meranie elektrických veličín od spoločnosti Testo vynikajú vďaka vysokej miere užívateľského komfortu a stanovujú nové štandardy vďaka inteligentnej a úplne novej technológii.

Viac info >>
Letecké kamery
 

Inteligentné sondy Testo

S novými inteligentnými sondami Testo merajú technici klimatizácií, chladiacich zariadení a kúrenári ešte mobilnejšie, než kedykoľvek predtým. Kompaktné meracie prístroje sa dajú totiž obsluhovať bezdrôtovo pomocou vlastného smartfónu alebo tabletu a úplne pohodlne prepravovať v praktickom chytrom puzdre Testo. Máte tak všetku svoju meraciu techniku stále so sebou a ste okamžite pripravení k práci. Všetky namerané dáta sú bezdrôtovo vysielané rovno do bezplatnej aplikácie pre chytré sondy Testo Smart Probes App a možno ich pomocou mobilného koncového zariadenia vyčítať, zaprotokolovať a nakoniec odoslať pomocou e-mailu. A aplikácia toho vie ešte viac: z Vášho smartfónu urobí, vďaka praktickému menu merania a zvláštnym funkciám, centrálu meraných dát - a Vaša práca sa stane ešte efektívnejšia. Vítame Vás vo svete digitálnej meracej techniky.

Viac info >>
Letecké kamery
 

WiFi dataloggery testo Saveris 2

Testo Saveris 2 funguje tak jednoducho, že nepotrebujete veľa, aby ste spustili sledovanie vlhkosti a teploty. Stačí mať na mieste merania funkčnú sieť WLAN a vlastnit prístroj, s ktorým sa môžete pripojiť do Internetu (smartfón, tablet, počítač). Potom potrebujete ešte vhodný rádiový záznamník so sondou a licenciu pre systém Testo-Cloud.

Viac info >>
Letecké kamery
 

Aktuálne akcie Testo

Aktuálne akcie a zľavy môžete sledovať na stránkach partnera www.protechnika.sk, konkrétne v časti http://www.protechnika.sk/zlavy-a-akcie/. Ak máte záujem o merací prístroj Testo, stačí sa nakontaktovať. Radi Vám poradia a pomôžu s výberom vhodného riešenia.

Viac info >>
Letecké kamery
 

Termografia

Vďaka skúsenostiam získaným za viac ako 50 rokov výroby meracej techniky ponúkajú termokamery Testo tú najvyššiu mieru kvality. Veľmi kvalitná germaniová optika, tie najlepšie technológie detektorov a optimálne vyladené systémové komponenty zaručujú vynikajúce výsledky merania pri každej aplikácií.

Termokamery Testo sú vyvynuté a vyrobené v Nemecku, v oblsati Titisee sú na jednom mieste sústredené pracoviská vývoja, konštrukcie a laboratóriá pre výskum základných technológií. Termokamery Testo sú určené na použitie pri termografii budov, pri údržbe mechanických a elektrických zariadení, pri výrobe a distribúcii energií, pri kontrole kvality výroby ale aj pri výskume a vývoji.

LIDAR
 

Monitorovací systém Testo Saveris

Monitorovací systém Testo Saveris je určený na nepretržité sledovanie a záznam údajov o teplote a vlhkosti priestorov, v ktorých sa pracuje s citlivými surovinami a tovarmi. Monitorovanie prostredia prebieha pomocou sond, ktoré namerané údaje prenášajú buď prostredníctvom bezdrôtového spojenia alebo ethernetového kábla do základnej jednotky Saveris, kde sú namerané dáta spravované.

Pri prekročení zadaných hraničných hodnôt pre jednotlivé veličiny upozorní monitorovací systém Testo Saveris na túto skutočnosť niektorou z viacerých možností alarmu (email, SMS, akustický alebo optický alarm). Rovnako je možné monitorovať údaje o teplote a vlhkosti aj priamo v nákladnom priestore vozidiel pri transporte tovaru, kedy sú dáta bezdrôtovo prenášané do kokpitovej jednotky Testo Saveris.

Všetky dáta, bez ohľadu na to či boli namerané vo výrobe alebo počas transportu sú centrálne archivované v prostredí softvéru Testo Saveris, ktorý následne umožnuje ich detailnu analýzu.

Pre viac informácií a bezplatnú konzultáciu nás kontaktujte na www.protechnika.sk, jan.stanak@protechnika.sk, mobil: 0903 410 952.
Príslušenstvo
 

Analýza spalín Testo

Spaliny, vznikajúce pri spalovaní, obsahujú okrem iného CO2, oxidy alebo častice sadzí. Tie zaťažujú životné prostredie, negatívne ovplyvňujú klímu a pre človeka predstavujú rôzne zdravotné riziká. Preto je nevyhnutné vytvárať efektívnejsšie spaľovacie procesy, optimalizovať teplené procesy a predovšetkým redukovať emisie.

Testo vyrába analyzátory spalín pre priemyselné aplikácie, kde je dôležité docieliť rovnováhu medzi efektívnou prevádzkou a čo nsjmenším zaťažením životného prostredia. Analyzátory spalín pre domáce aplikácie pomôžu dosiahnúť efektívnejšiu prevádzku vykurovacích zariadení a znížiť zaťaženie životného prostredia. Firma Testo ako jediná na svete dokázala vyvinúť prenosný analyzátor spalín s certifikátom pre použitie na palubách lodí.
Fotogrametrický softvér
 

Servis chladiacej techniky

Pre bezproblémový chod chladiacich zariadení je potrebné kontrolovať tlaky, teplotu a možné prehriatie či podchladenie systému. Taktiež je dôležité, aby boli včas odhalené netesnosti. Testo vyvíja a vyrába digitálne servisné prístroje pre chladiace systémy, vďaka ktorým je možné dosiahnuť úsporu nákladov na energie až do výšky 12,5%. V našej ponuke tiež nájdete prístroje pre vyhľadávanie netesností, vákuometre, špeciálne teplomery pre chladiace zariadenia alebo vlhkomery.
Fotogrametrický softvér
 

Meracie prístroje pre potravinárstvo

Najčastejšou príčinou otráv jedlom je nedostatočné chladenie alebo zohriatie potravín. Meracie prístroje od firmy Testo sú určené pre styk s potravinami a sú certifikované poľa metódy manažmentu rizík HACCP-International a EN 13485. Okrem toho všetky záznamníky pre potravinárstvo Testo a monitorovací systém Saveris zodpovedajú norme EN 12830 a majú certifikát TÜV Süd.

Testo vyrába profesionálne kontaktné aj bezkontaktné potravinárske teplomery pre kontrolu teploty pri príjme tovaru, teplomery pre kontrolu potravín vo výrobe, špeciálne teplomery určené na kontrolu teploty priamo pri príprave jedál, ale aj prístroje na meranie kvality fritovacieho oleja. V našej ponuke nájdete aj unikátny systém monitorovania a zázanmu dát o teplote a vlhkosti prostredia Testo Saveris, ku ktorému nájdete viac informácií v hornej časti tejto stránky.
Fotogrametrický softvér
 

Kvalita prostredia a meranie kvality vzduchu

Pravidelné meranie kvality vzduchu a pohody prostredia na pracovisku pomáha presne nastaviť ovzdušie v miestnostiach tak, aby bolo možné čo najviac znížiť riziko ochorenie zamestnancov a zároveň podporovať ich výkonnosť.

Za merítko kvality vzduchu sa považuje obsah CO2 v miestnosti. Meracie prístroje Testo dokážu analyzovať kvalitu vzduchu a klimatické pomery v miestnostiach na základe kombinovaného merania obsahu CO2 , teploty a vlhkosti vzduchu v podobe krátkodobých alebo dlhodobých meraní. V našej ponuke nájdete aj luxmetre pre kontrolu svetelných podmienok, alebo hlukomery pre kontrolu úrovne hluku či už vo výrobe alebo v open space kanceláriách.
Fotogrametrický softvér
 

Detekcia úniku plynu

Endoskopy a detektory značky Testo dokážu vyhľadať a presne lokalizovať únik plynov z chladiacich systémov ale aj netesnosti na plynovodoch či dokonca vodovodoch, vďaka čomu je možné predchádzať závažným škodám na majetku a hlavne zdraví.
Fotogrametrický softvér
 

Meranie pre ventilačné a klimatizačné systémy

Moderné obchodné, kancelárske, skladové alebo výrobné priestory sú dnes vybavené výkonnými ventilačnými a klimatizačnými zariadeniami, pre ich efektívny chod je však veľmi dôležité aby boli pravidelne kontrolované a nastavované.

Testo ponúka riesšenie pre meranie objemového prietoku vzduchu vo ventilačných kanáloch podľa noriem EN 12599 a EN 16211, prístroje na meranie objemového prietoku vzduchu na ventilačných vyústeniach, meranie prietoku vzduchu filtrom ventilačného systému ale aj merače hluku a otáčkomery, s ktorými viete presne zmerať akou rýchlosťou uniká vzduch na ventilátoroch a vetrákoch.
Testo
Testo

Nemecká spoločnosť Testo AG je svetovým lídrom v oblasti vývoja a výroby prenosných a stacionárnych meracích technológií. Testo zamestnáva 2450 ľudí na celom svete, ktorí denne hľadajú nové, inovatívne riešenia pre meranie teploty, vlhkosti, prúdenia vzduchu alebo kvality potravín. V roku 2012 dosiahla firma Testo AG obrat vo výške 221 mil. EUR, z ktorého 10% investuje do ďaľšieho výzkumu a vývoja.

Predaj a technická podpora
Ján Staňák
0903 410 952
jan.stanak@protechnika.sk
Pozrite si...
Kalibrácia a servis
Spoločnosť ProTechnika, s. r. o. zabezpečuje aj kalibráciu a servis prístrojov TESTO. V prípade záujmu o tieto služby vám radi pomôžeme na: 0903 410 952, alebo jan.stanak@protechnika.sk
Pozrite si...
© Geotech Bratislava 2008