Navádzanie a riadenie

Prehľad produktov pre poľnohospodárske aplikácie

 
Leica mojoMINI        

Hexagon Ti5 - Novinka

Ti5 je jedinou platformou vo svojej triede, ktorá podporuje kombináciu funkcií používaných v presnom poľnohospodárstve.

 
 
Leica mojoMINI        

Hexagon Ti7 - Novinka

Kompletné riešenie pre presné poľnohospodárstvo.

 

© Geotech Bratislava 2008