Leica GeoMoS

Automatický monitorovací softvér

 
 
 
Leica GeoMoS
 

Leica Geosystems má vyše 200 ročné skúsenosti s výrobou meracej techniky a softvéru na automatický monitoring deformácií a posunov.

Systém GeoMoS je preto ideálnym riešením pre monitorovacie projekty akéhokoľvek rozsahu a druhu určenia. Umožňuje nepretržité monitorovanie a rýchle vyhodnocovanie meraní za akýchkoľvek podmienok.

 

Prečo je GeoMos tou správnou voľbou?

 • Pomáha redukovať možné riziká na minimum
 • Monitoruje nepretržite 24hodin denne, 7 dní v týždni človekom postavené konštrukcie, ale aj prírodné objekty
 • Je flexibilný a prispôsobivý podľa vašich požiadaviek
 • Má jednoduchú inštaláciu a obsluhu
 • Efektívnym spôsobom integruje totálne stanice, digitálne nivelačné prístroje, senzory náklonu, prijímače a antény GNSS, geotechnické senzory, softvér a komunikačné infraštruktúry IT
 • Je založený na otvorenej architektúre s profesionálnou SQL databázou.

Multifunkčné použitie systému GeoMoS na monitorovanie:

 • Priemyselných konštrukcií
 • Ciest, priehrad, tunelov
 • Mostov a viaduktov
 • Výškových a historických budov
 • Baní, kameňolomov
 • Svahov a kamenných zrázov
 • Zastavaných aj nezastavaných oblasti
 • .... a mnoho ďalších.
Leica GeoMoS

Spojenie nespojiteľného pre komplexné monitorovanie

Leica GeoMoS ponúka možnosť spoločnej integrácie geodetických a geotechnických senzorov pre komplexné analýzu všetkých posunov a ich možnú predikciu.
 • Totálne stanice: Leica TM30, TS30, Viva, TPS1200+, TPS1200, TCA1201M, TPS1800, TPS1100, TCA2003 a iné
 • GNSS senzory: Leica GPS Systém 500, GPS Systém 1200, GMX900, Viva a iné
 • Nivelačné prístroje: Leica DNA a Leica Sprinter
 • Senzory náklonov: Leica Nivel220 a Nivel200
 • Meteorologické senzory (teplota, tlak...)
 • Pripojiteľnosť na Leica Spider pre rozšírený GNSS monitoring
 • Rozhranie podporujúce pripojenie komerčne dostupných geotechnických senzorov (extenzometre, inklinometre, barometre, piezometre, vlhkomery a pod.)

Flexibilný a presne podľa vašich predstáv

Leica GeoMoS je tvorený dvomi hlavnými aplikáciami – Monitor a Analyzér. Leica GeoMoS Adjustment je nadstavbový softvér, ktorý umožňuje užívateľovi robiť rozhodnutia založené na štatisticky optimalizovaných a overených dátach.

 • Monitor je online aplikácia zodpovedná za kontrolu senzora, zber, výpočet, spracovanie dát a spôšťanie alarmov v prípade prekročenia zadefinovaných limitov. 
 • Analyzer je offline aplikácia zodpovedná pre analýzu, vizualizáciu a post-processing dát.
 • Adjustment je aplikácia zodpovedná za nastavenie siete, analýzu deformácií a sieťové simulácie.
Leica GeoMoS softvér ukladá všetky merania a výsledky do otvorenej SQL databázy. Môže byť prístupná buď len pre lokálnu sieť ale taktiež prispôsobená pre vzdialené pripojenie použitím Leica alebo iných softvérov.

Leica GeoMoS je ľahko upraviteľný podľa vašich požiadaviek a podľa toho čo práve potrebujete. Koncept licencií je zameraný na senzory, ktoré sú pripojené v systéme. V prípade zmeny vašich požiadaviek alebo rozširovania systému je tieto možné veľmi rýchlo zapracovať.

Komunikácia

Leica Geosystems zabezpečuje komunikáciu v rámci systému pomocou nových komunikačných boxov Leica M-Com. Leica M-Com ponúka jednoduchú inštaláciu, overenú komunikačnú technológiu a viacnásobné zapojenie senzorov a externých zariadení.

Okrem štandardných sériovo orientovaných komunikačných rozhraní Leica GeoMoS tiež obsahuje priame TCP/IP komunikačné rozhranie na podporu komunikácie v rámci ethernetových technológií a mobilných sietí.

Funkcie softvéru

 • Ukladanie dát v otvorenej SQL databáze
 • Paralelné používanie viacerých senzorov naraz
 • Technológie umožňujúce široko - spektrálnu komunikáciu pri ovládaní senzorov a zber dát
 • Schopnosť totálnych staníc merať na veľké vzdialenosti (nad 8km)
 • Prepočet údajov z virtuálnych senzorov
 • Modelovanie sieti bodov pomocou meteorologických parametrov
 • Flexibilne a nastaviteľné limitné hodnoty na viacerých úrovniach
 • Vizuálne a výpočtové analýzy
 • Editovateľné a prepočítateľné výsledky z totálnych staníc z ktoréhokoľvek merania
 • Možnosť zobrazenia jednotlivých senzorov na obrázku, mape či orto-foto mape
 • Import/export do iných formátov (ASCII,DXF,WMF, Excel formáty)
 • Automatický export súborov do GeoMoS XML
 • Automatická archivácia dát

Overená kvalita a spoľahlivosť

PIPER-pouzitie

PIPER-pouzitie PIPER-pouzitie
Značka Leica svojimi výrobkami už desiatky rokov zaručuje najvyššiu úroveň presnosti a kvality nameraných údajov spomedzi všetkých výrobcov meracej techniky. Samozrejmosťou pre všetkých zákazníkov je poskytovaný záručný a pozáručný servis na všetky prístroje Leica Geosystems priamo v našom servisnom stredisku v Bratislave.

Leica GeoMoS

© Geotech Bratislava 2008