Leica Nivel210/220

Precízny náklonomerný senzor

 
 
 
Leica Nivel 210/Nivel 220
 

Potrebujete spoľahlivé informácie o správaní sa vašich stavieb, prípadne ich častí, a neviete ako ich získať? Projektujete monitorovací systém a neviete kde začať?

Leica Nivel 210/Nivel 220 umožňuje simultánne meranie veľkosti sklonu, smerového priebehu sklonu a teploty na optoelektronickom princípe.

 
Leica Nivel210/Nivel220 je vytvorený špeciálne pre využitie v monitorovacích zostavách ako geodetický senzor, tak aby ste v každom okamihu boli informovaný o priebehu zmeny

Leica Nivel210/Nivel 220 umožňuje:

 • vysoko presné merania a dlhodobá stabilita meracie systému
 • kontinuálny zber dát v reálnom čase
 • monitoring a výstavbu objektov rozsiahlych rozmerov ako sú priehrady, mosty, výškové budovy
 • monitoring stability kameňolomov, baní, štôlní
 • monitoring stability prírodných procesov a javov v korytách riek, kamenných zrázoch či na svahoch kopcov
 • monitoring stability bodov v rámci geodetických referenčných sietí
 • monitorovanie na miestach, kde sú potrebné detailné informácie o smere a veľkosti náklonu

Vlastnosti Leica Nivel210:

 • dvojosý vysoko presný senzor s rozlíšením 0.001m rad (0.001mm/1m)
 • rozsah až od 3.00 mrad do -3.00 mrad (3mm/1m)
 • použité rozhranie RS232, ktoré umožňuje priame pripojenie senzora do systému GPS 1200
 • možnosť integrácie do siete GNSS Spider
Detaily zapojenia senzoru Nivel 210Inštalácia senzoru Nivel 210 v rámci systému GPS 1200
Detaily zapojenia senzoru Nivel 210 Inštalácia senzoru Nivel 210 v rámci systému GPS 1200

Vlastnosti Leica Nivel220:

 • rovnaká konštrukcia a parametre ako Nivel210
 • použité rozhranie RS485, ktoré umožňuje zapojenie do zbernicového systému
 • možnosť využitia v rámci monitorovacích sústav v spolupráci so softvérom GeoMoS
 • možnosť integrácie do siete GPS Spider
Detaily zapojenia senzoru Nivel 220Detaily zapojenia senzoru Nivel 220
Monitorovací systém

Monitorovací systém

Leica Nivel210/Nivel220 sa vďaka týmto vlastnostiam stáva jedným z komponentov  monitorovacieho systému, ktorý efektívnym spôsobom integruje totálne stanice, digitálne nivelačné prístroje, prijímače a antény GNSS, geotechnické senzory, softvér a komunikačné infraštruktúry IT. Monitorovací systém umožňuje kontrolu dáta v ktoromkoľvek okamihu v reálnom čase a z pohodlia vašej kancelárie.

Overená kvalita a spoľahlivosť

PIPER-pouzitie

PIPER-pouzitie PIPER-pouzitie
Značka Leica svojimi výrobkami už desiatky rokov zaručuje najvyššiu úroveň presnosti a kvality nameraných údajov spomedzi všetkých výrobcov meracej techniky. Samozrejmosťou pre všetkých zákazníkov je poskytovaný záručný a pozáručný servis na všetky prístroje Leica Geosystems priamo v našom servisnom stredisku v Bratislave.

© Geotech Bratislava 2008