Leica Infinity

Most medzi terénom a kanceláriou

 
Leica Infinity  

Leica Infinity je softvér s užívateľsky priateľským prostredím pre skutočných profesionálov. Či už spracúvate merané dáta alebo pripravujete dáta pre vytyčovanie, s Leica Infinity máte prehľad o celom pracovnom postupe. Od vytvárania reportov až po import/export sú všetky operácie prehľadnejšíe, efektívnejšie a pre užívateľa viac zrozumiteľné.

Nové perspektívy pre váš projekt

Leica Infinity neposkytuje len spracovanie meraní s absolútnou presnosťou, ale taktiež umožňuje spracovanie a prístup ku komplexným 3D dátam. Vďaka ľahko zrozumiteľnému pracovnému prostrediu a intuitívnemu 3D mapovému prehliadaču je práca s projektom rýchlejšia. Odteraz je možné všetky 3D dáta zaznamenané v teréne (meranie z totálnej stanice/GNSS prijímača/nivelačného prístroja, fotografie, skeny) v prostredí Leica Infinity zobraziť a navzájom prepojiť.

Hlavné moduly Leica Infinity

Leica Infinty je modulový softvér, čo znamená že si jeho funkcie môžete vyskladať podľa toho, s akým typom dát pracujete a nemusíte platiť za tie, ktoré by ste nevyužívali. K dispozícii sú nasledovné moduly:
  • Základ (import, export, COGO nástroje, vytváranie reportov, súradnicový systém, pokročilé kódovanie,  zobrazenie dát v Google Earth, letecké snímky Hexagon Imagery Program atď.)
  • TPS spracovanie dát (spracovanie dát z totálnych staníc - vytvorenie stanoviska/bodu/orientácie, prepočet stanoviska, zmena orientácie meraní atď.)
  • GNSS spracovanie dát (spracovanie jedno alebo viacfrekvenčných GNSS meraní, kompletné nástroje pre analýzu GNSS meraní atď.)
  • Nivelácia (úprava niv.ťahu, spracovanie, vytvorenie reportu, vyrovnanie niv.ťahu atď.)
  • Povrchy a kubatúry (výpočet 3D povrchu, vytvorenie mesh, DMT, vrstevníc a výpočet kubatúr zo všetkých dát vrátane naskenovaných 3D mračien bodov atď).)
  • Skenovanie (skupiny skenov, práca s mračnom bodov, meranie v mračne bodov, čistenie mračna bodov)
  • Fotogametrické spracovanie snímok (zobrazovanie, pridanie linku k snímke, skupiny snímok, výpočet súradníc bodov zo snímok atď.)
  • Vyrovnanie (vyrovanie sietí, 3D výpočty a kombinovanie 2D+1D, atď.)
  • Fotogrametria z UAV systémov (spracovanie snímok z UAV systémov pre vytvorenie mračien bodov, DMT alebo ortofoto snímok, vlicovacie body, tvorba bodov, línií a plôch s informáciami o kódoch a kubatúrach atď.).

Prostredie Leica InfinityDáta z totálnych staníc, GNSS prijímačov, snímky, skeny a oveľa viac

V rámci jedného projektu Leica Infinity dokáže pracovať s rôznymi typmi dát a súborov – CAD, XML, SHP a ďalšími inými. Bez akejkoľvek straty dát softvér dokáže všetky dáta editovať, archivovať a vytvárať potrebné výstupy z nich. Vie vytvoriť viacero druhov výstupných správ a reportov. Dokáže pracovať nielen s dátami z viacerých prístrojov, ale prehľadne kombinuje merania aj od viacerých meračov a meračských skupín.

Panel hlavných funkcií a modulovReporty a archivácia dosiahnutých výsledkov

Záleží nielen na tom, aby bolo vaše meranie komplexné, dôležité je však tiež, aby údaje vo vašom projekte boli vždy aktualizované. Vkladanie meraných dát je jednoduché, rovnako ako aj identifikácia čo už bolo spracované a čo ešte nie. Leica Infinity poskytuje všetky potrebné nástroje na vytvorenie dokumentácie a čiastkových ale aj finálnych výstupov bez ohľadu na to, aký rozsiahly je projekt. Všetky dáta, spracované výsledky a výstupy sú obsiahnuté vo vašom projekte a sú prístupné kedykoľvek potrebujete.

Dvojitá kontrola

Šetrite čas a peniaze s Leica Infinity pre rýchle a bezproblémové dokončenie vašich projektov. Softvér je vytvorený tak, aby vám poskytoval jednoduchý prístup ku všetkým meraným dátam kedykoľvek to potrebujete. Dáta môžete odteraz kombinovať, porovnávať ich s už spracovanými alebo archivovanými výsledkami alebo vykonávať merania veličín priamo na pracovnej ploche len s pár kliknutiami myšou.

codingcodingcoding  

Overená kvalita a spoľahlivosť

Značka Leica svojimi výrobkami už desiatky rokov zaručuje najvyššiu úroveň presnosti a kvality nameraných údajov spomedzi všetkých výrobcov meracej techniky. Samozrejmosťou pre všetkých zákazníkov je poskytovaný záručný a pozáručný servis na všetky prístroje Leica Geosystems priamo v našom servisnom stredisku v Bratislave.
 
Informácie o produkte
Stiahnite si...
Leica Infinity – Výpočet kubatúr
Leica Nova MS60
Leica Infinity – Nivelácia
Leica Nova MS60

Leica Infinity – Fotogrametria
Leica Nova MS60

Leica Infinity – Google Earth prepojenie
Leica Nova MS60

© Geotech Bratislava 2008