Koľajové meracie systémy

Určovanie parametrov železničných objektov

 

Parametre koľajníc a zameriavanie železničných objektov ako sú násypy, tunely, trakčné vedenia a pod. sa určujú jednoduchými mechanickými alebo optickými prístrojmi, ale aj plnoautomatizovanými 3D meracími systémami na báze totálnych staníc, GPS a laserových skenerov.

Optické meracie prístroje a koľajnicové meracie kolieska  

Optické meracie prístroje a koľajnicové meracie kolieska

Špeciálne nivelačné prístroje a meracie kolieska prispôsobené na meranie na koľajnici.
 
Koľajové rozchodky
 

Koľajové rozchodky

Špeciálne prístroje na meranie sklonu a rozchodu koľaje.
 
3D meracie systémy
 

3D meracie systémy

Medzi najdôležitejšie prvky pre vybudovanie spoľahlivej a efektívnej dopravnej infraštruktúry patrí komplexná znalosť prínosov budúcej infraštruktúry, spoľahlivá kontrola kvality počas výstavby, ale aj znalosť podmienok a požiadaviek jej prevádzky. Všetky tieto prvky dokáže splniť špeciálne riešenie od Amberg Technologies – systém GRP FX.
 
Koľajové meracie systémy
Koľajové meracie systémy

Prístroje na určovanie parametrov koľajníc a zameriavanie železničných objektov ako sú násypy, tunely, trakčné vedenia a pod.

© Geotech Bratislava 2008