Amberg Geotechnics

Rospoznajte včas riziká a potenciálne nebezpečné situácie

 


Amberg Geotechnics
 

Nová softvérová aplikácia Amberg Geotechnics je nepostrádateľný nástroj pre geodetov a geotechnických inžinierov pracujúcich na výstavbe podzemných projektov. Komplexné softvérové riešenie umožňuje efektívne, cenovo úsporné meranie a vyhodnotenie deformácií a sadaní v tunelovej konštrukcii, rovnako dobre ako aj pri prevádzkovej údržbe.

 
Geotechnické merania a podpora geotechnických senzorov
 

Geotechnické merania a podpora geotechnických senzorov

Pri moderných tunelových konštrukciách sú geotechnické merania považované za súčasť stavebných a udržiavacích prác. Ich následné efektívne vyhodnotenia a analýzy umožňujú
 • Rozpoznanie potenciálnych rizík
 • Odhalenie pohybov
 • Definovanie triedy stability
 • Včasné zahájenie kontrolných meraní
 • Dokumentáciu pre zabezpečenie evidencie stavu
Vo všeobecnosti existujú stovky typov geotechnických senzorov. Aplikácia softvéru Amberg Geotechnics podporuje takmer všetky typy senzorov a akceptuje ich dáta. Zároveň je podporované aj nastavenie 3D súradníc alebo formáty z datalogerov.
 
Dátový tok bez potreby manuálneho spracovávania, od importu dát až po výstupné správy s výsledkami
 

Dátový tok bez potreby manuálneho spracovávania, od importu dát až po výstupné správy s výsledkami

 • Schopnosť importovať dáta od viacerých dodávateľov
 • Definovanie tunela v 3D
 • Správa a manažovanie  viacerých miest výstavby
 • 3D vizualizácia definície tunela   
 • Automatické zobrazenie bodov bez zadania jeho čísla
 • Výsledky dát v absolútnom alebo relatívnom móde 
 
Analýzy
 

Analýzy

 • Rýchle vyhodnotenie konvergenčných a geotechnických senzorov (vrátane extenzometrov) v jednotnom systéme
 • Zreteľná grafická interpretácia 3D posunov
 • Automatické alebo manuálne mierkové upravy diagramov
 • Pozdĺžne a priečne analýzy posunov ako funkcie času a pre viaceré miesta výstavby
 • Výpočet a sledovanie vzdialenosti a uhlov medzi 3D bodmi
 • Zmeny výsledkov meraní vo vizualizácii sa okamžite zobrazia v náhľade výstupnej správy
 
Výstupy
 

Výstupy

 • Rýchle a spoľahlivé vyhodnotenie dát
 • Konfigurovateľné vyhodnotenie pre optimálny dátový tok
 • Flexibilné nastavenia výsledkových výstupov podľa špecifikácií projektu
 • Výstupné správy po jednom kliknutí myšou a to v známych formátoch .pdf, .xls a iné
 • Voľný dátový export pre špeciálne analýzy
Pozoruje, analyzuje a dokumentuje geotechnické dáta rýchlo a jednoducho. Rozpoznáva potenciálne riziká vo výbornom čase pričom ponúka pomoc pri riešení problémov. Redukuje únavu, manuálne úlohy sa automatizujú, spracováva analýzy a výstupné správy. Šetrí až 50% času v porovnaní s manuálnymi analytickými metódami.
 
Amberg Geotechnics – Zistite čo sa hýbe
 

Amberg Geotechnics – Zistite čo sa hýbe

Amberg Geotechnics – softvérová aplikácia na rozpoznanie potenciálne nebezpečných miest podzemných stavieb
 • Vyššia bezpečnosť pre ľudí aj infraštruktúru
 • Jednoduchý, rýchly a flexibilný prenos dát
 • Automatizované rutinné vyhodnocovanie
 • Prehľadné a hodnotné výstupy výsledkov
 • Prevádzkový úspech
 
© Geotech Bratislava 2008