Totálne stanice Leica

Na najpresnejšie priestorové merania

 

geodeticke
 

Geodetické totálne stanice

Prístroje určené na najpresnejšie geodetické merania.
 
stavebne
 

Stavebné totálne stanice

Široká paleta stavebných teodolitov a totálnych staníc so zabudovaným laserovým bezhranolovým diaľkomerom. Majú technológie z geodetických prístrojov, ale s veľmi jednoduchou „stavebnou“ obsluhou. Preto sú obľúbené aj u geodetov- najmä na katastrálne merania.
 
redline
 

Totálne stanice RedLine na ovládanie stavebných strojov

Špeciálne prístroje určené na automatické riadenie stavebných strojov ako sú grédre, buldozéry, pokladače betónov a asfaltov a pod.
 
Totálne stanice Leica
totalne stanice

Totálne stanice Leica patria k prístrojom s najväčšou tradíciou.
Leica je priekopníkom nových technológií – bezhranolový diaľkomer, večné skrutky, laserová olovnica, integrácia totálnych staníc a GPS do jedného systému – to sú len niektoré z posledných inovatívnych riešení. Predaj prístrojov je podporený kvalitným servisom a popredajnou podporou.

© Geotech Bratislava 2008