3D meracie systémy

Požiadavky a riešenia

 
3D meracie systémy  

Medzi najdôležitejšie prvky pre vybudovanie spoľahlivej a efektívnej dopravnej infraštruktúry patrí komplexná znalosť prínosov budúcej infraštruktúry, spoľahlivá kontrola kvality počas výstavby, ale aj znalosť podmienok a požiadaviek jej prevádzky. Všetky tieto prvky dokáže splniť špeciálne riešenie od Amberg Technologies – systém GRP FX.

 
Amberg Rail  

Amberg Rail

Nové vysoko efektívne komplexné riešenie pre zameranie (vytýčenie) železničných trati a merania v železničných tuneloch.
 
Kontrola tunelov  

Kontrola tunelov

V akom stave sa nachádza tunel? Aké má nedostatky a poškodenia? Ako sa vyvíjali tieto poškodenia od poslednej revízie? Ohrozujú bezpečnú prevádzku? Koľko finančných prostriedkov musí byť vynaložených na prevádzku tunela? Podobné otázky zamestnávajú ľudí zodpovedných za prevádzku a údržbu tunelov. My máme pre Vás riešenie – TunnelMap.
 
Prístrojová technika  

Prístrojová technika

Integrovanie meračské riešenie, optimalizované pre špecifické požiadavky počas výstavby, monitorovania a údržby koľajníc a tunela.
 
Amberg Technologies
Amberg Technologies
© Geotech Bratislava 2008