Optická olovnica PZL

Presné vytyčovanie zvislosti výškových stavieb

 
JOGGER  

Na Slovensku prebieha boom výškových stavieb. Mrakodrapy sa už stavajú nielen v Bratislave, ale aj v Žiline, Košiciach a v ďalších našich mestách. Klasická optická olovnica zaručí najpresnejšie vytýčenie zvislých objektov.

 
Optický prevažovač (alebo „optická olovnica“) je jednoúčelový prístroj – slúži len na vytýčenie zvislosti stavebných objektov. Má vlastne funkciu olovnice, preto sa zvykne nazývať aj optická olovnica. Dnes sú už k dispozícii aj altenatívne prístroje, napr. laserové olovnice, avšak optické vytýčenie zvislosti ostáva stále najpresnejšie.

Prístroj je určený na vytyčovanie zvislíc zdola nahor (zenitová optická olovnica). Na vylúčenie kolimačnej chyby sa meranie vykonáva v dvoch polohách odchýlených o 180°. Zvislá zámerná rovina je určená stredom objektívu a priemerom z priemetu rysky v I. a II. polohe na rovine, v ktorej je cieľová značka alebo plocha. Prístrojom PZL sa doporučuje pri výškach nad 50 m merať v štyroch polohách ďalekohľadu.

Vlastnosti a technické parametre

  • Kvalitná optika „Made in Germany“
  • Presnosť vytýčenia zvislice 1 mm na 100 m
  • Automatická olovnica (prístroj je osadený citlivým kompenzátorom)

Technická špecifikácia

 

PZL

Zväčšenie

32x

Najmenšie zaostrenie

2.2 m

Presnosť zvislice

± 1.0mm / 100m

Citlivosť kompenzátora

<0.15"

Pracovný rozsah kompenzátora

10´

Pracovný rozsah

-25°C až + 45°C

Rozmery

140 x 295 mm

Hmotnosť

3.5 kg

 

Informácie o produkte
Stiahnite si slovenský prospekt
Stiahnite si...
Príslušenstvo
Príslušenstvo
JOGGER
© Geotech Bratislava 2008