Leica SmartStation

SmartStation - prvá totálna stanica s integrovaným GPS

 
Leica SmartStation  

SmartStation je GPS/RTK integrované do totálnych staníc radu TPS1200. Táto revolučná novinka zavádza úplne nové efektívne meračské postupy. Integrácia GPS s totálnou stanicou takéhoto rozsahu nie je dosiahnutá u žiadnej konkurencie.

 
SmartStation
 

Dokončená integrácia totálnej stanice s GPS

Keď Leica pred rokom na jar r. 2004 uviedla Systém 1200 pozostávajúci z TPS1200 a GPS1200 so spoločnými prvkami (X-Function), tak tým pripravila pôdu na ďalšiu integráciu.Ten okamžik nastal vo februári 2005, kedy bol na trh uvedený produkt s názvom SmartStation.

SmartStation je totálna stanica radu TPS1200 rozšírená o GPS. Rozšírenie tvorí SmartAnténa, RTK modem a komunikačné príslušenstvo.

 
SmartStation  

SmartStation určí za pár sekúnd súradnice stanoviska stiskom jedného tlačítka

So SmartStation sa nemusíte starať o pripojenie - žiadne rajóny, polygónové ťahy ani pretínania. Iba sa postavíte tam, kde Vám to najviac vyhovuje, stlačíte tlačítko na GPS a ostatné necháte dorobiť SmartAnténe. RTK určí za pár sekúnd polohu v centimetrovej presnosti vo vzdialenosti do 50 km od referenčnej stanice. So SmartStation ste pripravení pracovať v najkratšom možnom čase: určiť polohu s GPS a podrobne merať s totálnou stanicou.

 
   

Referenčná stanica a slovenská sieť referenčných staníc GPS

  • Využitie v súčasnosti už prevádzkovaných súkromných referenčných staníc: Za posledné dva roky sa podstatne zvýšil počet užívateľov GPS RTK Leica. Je veľmi pravdepodobné, že už aj vo Vašej lokalite je majiteľ referenčnej stanice - spolupráca s ním môže byť obojstranne výhodná, informujte sa preto v Geotechu o užívateľoch Leica GPS RTK v SR. 
  • Využitie siete referenčných staníc Geotechu - Geotech vybudoval niekoľko vlastných referenčných staníc. Informujte sa v Geotechu o lokalite a podmienkach užívania.
  • Slovenská sieť referenčných staníc GPS:  Práve prebieha skúšobná prevádzka SK-POS. Podáme Vám základné iformácie o podmienkach jej užívania.

Aj najlacnejšia totálna stanica TPS1200, zakúpená aj v minulosti , je pripravená na upgrade na SmartStation.


 
SmartStation  

GPS úplne integrované do totálnej stanice

Softvér umiestnený v totálnej stanici plne riadi všetky GPS a TPS operácie pomocou klávesnice na totálnej stanici. Všetky dáta sú ukladané do jednej zákazky na jednej CompactFlash karte. Všetky merania, stavy prístroja a ďalšie informácie sú zobrazované na displeji. Interné batérie totálnej stanice napájajú všetko: totálnu stanicu, GPS SmartAnténu aj RTK komunikačné zariadenia. Všetky komponenty sú perfektne zladené, unifikované a skombinované. Všetko je integrované do jednej kompaktnej jednotky - bez potreby káblov, externých batérií, prijímačov, datových médií atď. A takto vyzerá SmartStation v plnej automatizovanej verzii.

 
   

Použite ako SmartStation, alebo ako totálnu stanicu a RTK rover

Modulárna architektúra SmartStation umožňuje použiť celé zariadenie podľa Vašich predstáv. Použite SmartStation, ak sa nemáte ako pripojiť. Akonáhle máte presne určené súradnice, snímte SmartAnténu, nasaďte ju na výtyčku a použite ju v kombinácii s kontrolerom RX1210 a prijímačom GTX1230 ako plnohodnotný RTK rover. So SmartStation sa môžete úplne prispôsobiť situácii.
 
 
© Geotech Bratislava 2008