Leica TPS1200+

Totálna stanica s veľkým PLUS

 
Leica TPS1200+
 

Nová totálna stanica radu „Systém 1200“, je tá najbezkonkurenčnejšia totálna stanica v produkcii firmy Leica aká kedy bola. Umožňuje tie najpresnejšie bezhranolové dĺžkové merania s najmenšou veľkosťou laserového bodu na trhu a s možnosťou merať bezhranolovo až do vzdialenosti 1km.

Dosiahnite tú najlepšiu presnosť merania na hranol aj bez hranola vďaka novému ďalekohľadu, ktorý je integrovaný vo všetkých modeloch TPS1200+ .

 
  • Systém1200 je plne integrovaný systém pozostávajúci z totálnych staníc a GPS. Na ovládanie používa unifikovaný operačný systém Leica SmartWorx zaručujúci jednotnú databázu meraní z totálnej stanice a GPS a následnú identickú správu údajov.
  • Nasadením GPS SmartAntény získate okamžite súradnice stanoviska. Z totálnej stanice takto vybudujete (aj upgradom) tzv. SmartStation - totálnu stanicu s plne integrovaným RTK GPS. Po zložení SmartAntény sa táto stáva plnohodnotnou anténou systému GPS1200.
  • Štandartizované príslušenstvo: jednotné batérie, nabíjačky a pamäťové karty Compact Flash (256 MB alebo 1GB).
  • Výkonné unifikované aplikačné programy
   

Plus: Dosah a presnosť

Merajte ťažko dosiahnuteľné ciele na vzdialenosť viac ako 1000 m bezhranolovo a so skutočnou „PinPoint“ presnosťou.
Meranie bezhranolovo: 2mm + 2 ppm
Meranie s hranolom: 1mm + 1,5ppm
Voliteľná uhlová presnosť, 1”, 2”, 3”, 5”
 
tps1200  

Plus: Flexibilita a škálovateľnosť

Filozofia širokej škálovateľnosti Systému Leica 1200 a možnosti viacerých upradov prístroja Vám umožní rozmýšľať vo veľkom, začať v malo a rýchlo rásť. Totálnu stanicu si môžete vybrať vo viacerých variantoch, z ktorých  každý je ďalej modifikovateľný s možnosťou použitia ako SmartStation. Ak sa chcete dopracovať k výsledku čo najrýchlejšie, použite riešenie SmartPole, ktoré kombinuje jednomužné meranie pomocou diaľkového ovládania totálnej stanice, ktoré dokážete stlačením jedného gombíka prepnúť na systém GPS.

TC120x - základná totálna stanica
TCR120x – bezhranolová totálna stanica  
TCRM120x – bezhranolová motorizovaná totálna stanica (možnosť použiť
totálnu stanicu ako pomalý laserový skener)
TC(R)A120x – (bezhranolová) motorizovaná totálna stanica s automatickým  
cielením a možnosťou sledovať hranol
TC(R)P120x – (bezhranolová) motorizovaná totálna stanica s automatickým  
cielením a s možnosťou automaticky nájsť a následne
sledovať stratený hranol

x – definuje presnosť prístroja: 1 = 1”, 2 = 2”, 3 = 3”, 5 = 5”

 
coding  

Plus: Rýchlosť a produktivita

Len jedna osoba – to je všetko, čo potrebujete na nájdenie hranola a meranie bodov. Výkonný a rýchly diaľkomer s časom merania už od 0,15s, veľký farebný dotykový displej (1/4 VGA 320x240) s kvalitnou grafikou, ikony pre rýchly vstup do menu, prehľadná farebne odlíšená klávesnica s definovateľnými „horúcimi klávesmi“, laserová olovnica, nekonečné pohybovky a iné. To všetko prispieva ku tomu, že Leica TPS1200 je výkonnejšia a rýchlejšia ako ktorákoľvek totálna stanica na svete. Príďte sa presvedčiť!

 

 
   

Plus: Servis a podpora

Kvalitný servis a odborná podpora sú k Vám neustále k dispozícii v slovenskom jazyku. Servis sa vykonáva v kvalitnom a certifikovanom servisnom stredisku Leica Geosystems v Bratislave.

 
x=function  

Pracujeme spolu – Working together

Systém1200 je plne integrovaný systém pozostávajúci z totálnych staníc a GPS. Spoločné ovládacie prvky ako ovládacie menu, dátové formáty, aplikačné programy, možnosť tvorby vlastných programov, pamäťové CF karty, kontroler s plne alfanumerickou klávesnicou a grafickým farebným dotykovým displejom, batérie, nabíjačky a spracovateľský softvér Leica Geo Offi ce. Táto integrácia a unifikácia je vyriešená unikátnym spôsobom a s dokonalosťou typickou pre firmu Leica Geosystems - vyjadrená je znakom a logom "X-FUNCTION integrated"

 
COGO  

Veľký výber programov

K dosiahnutiu výsledku si môžte vybrať z veľkého množstva štandardných ako aj voliteľných programov.
 

Všetky nové vlastnosti sú zamerané na rýchlosť, jednoduché používanie, presnosť a rentabilnosť. Systém 1200 prináša lepšie a oveľa efektívnejšie riešenie geodetických úloh, naviac s perfektnou možnosťou kombinácie totálnych staníc a GPS. Ak sa máte spoľahnúť na výsledky, dôležitý je každý jednotlivý článok reťaze. Leica Geosystems ponúka najkompletnejší, škálovateľný a najrýchlejšie dosiahnuteľný postup k výsledku – Leica Systém 1200.

© Geotech Bratislava 2008