Servis

Technická podpora, kalibrácie, záruka

 
Servis  

Autorizovaný servis Leica Geosystems AG vykonáva Geotech Bratislava od roku 1994. Servis je vybavený kvalitnou testovacou technikou. Personál je pravidelne školený a je schopný vykonávať aj najnáročnejšie opravy prístrojov vrátane ich následnej kalibrácie.

 

Audity a autorizácia od výrobcu

Na základe úspešne absolvovaných servisných auditov Leica Geosystems AG (posledný v roku 2023) je servis GEOTECH Bratislava zaradený medzi svetové servisné strediská Leica Geosystems AG. V poslednom audite v roku 2023 sme dosiahli maximálne možné hodnotenie kvality servisného strediska, ktoré môže výrobca udeliť.

Based on successfully completed Leica Geosystems AG service audits (the latest in 2023), GEOTECH Bratislava is ranked among Leica Geosystems AG's world-class service centers. At the last audit in 2023, we have achieved the maximum possible quality assessment of a service center that the manufacturer can award.

STN EN ISO 9001: 2016

V r. 2002 zavádza GEOTECH Bratislava, ako prvá špecializovaná firma na Slovensku systém kvality STN EN ISO 9001: 2001 pre oblasť predaja a servisu geodetickej techniky.


 
Servis 

Vybavenie servisu

 • Sústava autokolimátorov Leica (kontrolované auditmi Leica)
 • Kontrolná základnica pre meranie uhlovej a dĺžkovej presnosti pre meranie na odrazový reflektor, fóliu a bezhranolové meranie
 • Špičkové meracie prístroje, náradie a prípravky (kontrolované auditmi Leica)
 • Plniaca súprava technického plynu pre lasery
 • Plne vybavený sklad náhradných dielov
 • ESD chránené pracovisko
 

Servisované typy prístrojov

1200
  

Totálne stanice

 • TS16/TS15/TS13/TS12L/TS11
 • Leica FlexLine
 • TPS1200 (TCRP1201,...)
 • TPS1100 (TCRA1101,...)
 • TPS1000 (TCA1800,...)
 • TPS300, TPS400, TPS700, TPS800 (TCR305, TCR407, TCR803,....)
 • BUILDER (Builder 100M,...)
 • TPS100 (TC600, TC800, TC805,...) - obmedzene
 • TC1010, TC1610 - obmedzene

 
GPS1200

  

GPS

 • GS18, GS16, GS07
 • CS20, CS30/35
 • GS14, GS15
 • CS10/15
 • GPS1200
 • GS09 / GPS900
 • GPS500
 • GS20
 • Viva

 
MC1200

  

Leica iCON - stavebné meracie prístroje

 • Leica iCON – Robotic Total Stations
 • Leica iCON – Field Controllers
 • Leica iCON – Smart Antennas

 
NA

 

Digitálne a optické nivelačné prístroje

 • LS10/15
 • DNA 03
 • SPRINTER
 • NA700
 • NA800 - obmedzene
 • RUNNER & JOGGER

 
Rugby

 

Stavebné lasery

 • Leica RUGBY CLX
 • Leica RUGBY 600/800
 • Sklonové rotačné lasery Rugby 300/400,
 • Rotačné lasery Rugby 100/200,
 • Rotačné lasery Rugby 50/55,
 • Rotačné lasery ROTEL
 • Kanálové lasery PIPER 100/200

 

Servisné práce

Servis

 
 • Záručné a pozáručné opravy prístrojov Leica
 • Kalibrácie, nastavenie adičných konštánt a následné vydanie Inšpekčného certifikátu M výrobcu pre uhlovú a dĺžkovú presnosť prístroja pri meraní na odrazové reflektory, fólie a bezreflektorové meranie,
 • Kalibrácie nivelačných prístrojov
 • Hardvérové upgrady: bezhranolový diaľkomer, EGL, Glonass,...
 • Hardvérová technická podpora
 • Stredné a generálne údržby všetkých typov prístrojov Leica podľa balíka hardvérovej podpory CCP
 • Doba trvania opravy je 1 až 5 dní v dohodnutý termín v súlade s dohodnutým rozsahom opravy
 • Termíny opráv sa vopred odsúhlasujú
 
© Geotech Bratislava 2008